Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan?

Het kan voorkomen dat u zelf niet kunt beslissen over uw medische situatie. Dan kijkt de zorgverlener eerst of u een wilsverklaring heeft opgesteld, waarin is vastgesteld wat er moet gebeuren in zo’n situatie. En of u een vertegenwoordiger heeft aangewezen. Zo niet, dan vraagt de zorgverlener uw naasten om een besluit te nemen.

Wilsonbekwaam

Allereerst bekijkt de arts of u wilsonbekwaam bent. Dit wil zeggen dat u zelf geen beslissing meer kunt nemen over uw medische behandeling. Iemand is wilsonbekwaam als hij:

  • de informatie over zijn ziekte of behandeling niet kan begrijpen;
  • niet in staat is om zelf een besluit te nemen;
  • de gevolgen van een besluit niet kan overzien.

U bent dus bijvoorbeeld wilsonbekwaam als u bewusteloos bent. Of als u zich in een vergevorderd stadium van dementie bevindt.

Vertegenwoordiger in wilsverklaring

Als een beslissing over uw zorg nodig is, gaat de arts na of u een wilsverklaring heeft opgesteld. En of u hierin een vertegenwoordiger heeft benoemd. Is dit het geval? Dan vraagt de arts aan uw vertegenwoordiger om een besluit te nemen over uw zorg.

Geen wilsverklaring

Heeft u geen wilsverklaring en geen vertegenwoordiger aangewezen? Dan vraagt de zorgverlener allereerst een besluit aan de echtgenoot of partner. Anders aan een ouder, kind, broer of zus. Als niemand de rol van vertegenwoordiger op zich wil of kan nemen, beslist de zorgverlener zelf.

Euthanasie kan alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. Dus niet op verzoek van familieleden of vrienden. U leest hier meer over op de pagina Euthanasie en de wet.