Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan?

Als u zelf niet meer kunt beslissen over uw medische behandeling, kijkt de arts eerst of u een wilsverklaring heeft geschreven. Hierin staat wat er moet gebeuren in zo’n situatie. Er staat ook of u iemand die namens u praat, heeft aangewezen. Als dit niet zo is, dan vraagt de arts uw naasten om te beslissen.

Zelf niet meer kunnen beslissen

Eerst kijkt de arts of u wilsonbekwaam bent. Dat betekent dat u zelf geen beslissing meer kunt nemen over uw medische behandeling. Iemand is wilsonbekwaam als hij:

  • de informatie over zijn ziekte of behandeling niet begrijpt;
  • zelf niet kan beslissen;
  • de gevolgen van een beslissing niet begrijpt.

Voorbeelden van wilsonbekwaamheid:

  • Iemand ligt in coma en kan daarom niet met de arts praten.
  • Iemand is erg dement.

Wilsverklaring en vertegenwoordiger

Als een beslissing over uw zorg nodig is, kijkt de arts of u een wilsverklaring heeft opgesteld. Dit is een document waarin u opschrijft wat u wilt bij de behandeling van uw ziekte. Of wat u wilt in de laatste fase van uw leven. Kunt u zelf geen beslissingen meer nemen? Dan gebruikt de arts de wilsverklaring.

De arts kijkt ook of u in het document iemand heeft aangewezen die namens u praat. Dat is een wettelijk vertegenwoordiger. Is dit zo? Dan vraagt de arts aan uw vertegenwoordiger om te beslissen over uw zorg.

Geen wilsverklaring

Heeft u geen wilsverklaring geschreven en geen vertegenwoordiger aangewezen? Dan vraagt de arts eerst aan de echtgenoot of partner om een beslissing te nemen. En anders aan een ouder, kind, broer of zus. Als niemand vertegenwoordiger wil of kan zijn, beslist de arts zelf.

Euthanasie mag alleen als de patiënt daar zelf aan de arts om vraagt: mondeling of schriftelijk. Dus niet als familieleden of vrienden het willen. Voordat euthanasie mag, zijn er nog andere eisen voor de situatie van de patiënt. U leest hier meer over op de pagina Euthanasie en de wet.