Euthanasieverzoek bij voltooid leven

Mensen die hun leven als voltooid beschouwen, klaar zijn met leven of ‘levensmoe’ zijn, kunnen de wens hebben niet langer meer te leven. Wanneer het lijden geen medische grondslag heeft valt dit niet onder de euthanasiewet.

Oudere mensen en voltooid leven

Vaak gaat het om oudere mensen, die het gevoel hebben dat hun leven geleefd is en dat het geen zin meer heeft om door te leven.

Als oudere mensen lijden als gevolg van meerdere medische (ouderdoms)aandoeningen, kan dit wel onder de euthanasiewet vallen.

Onderzoek voltooid leven

Om meer te weten te komen over mensen die hun leven als voltooid beschouwen en een stervenswens hebben, laat het kabinet onderzoek uitvoeren naar de omvang en omstandigheden van deze groep mensen. Dit onderzoek zal eind 2019 afgerond zijn.

Spreken over wensen rondom het levenseinde

Het is belangrijk om tijdig de wensen rondom het levenseinde te bespreken. Met familie, naasten en de arts. Zo kunnen zij zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met uw wensen.