Euthanasiewens zonder medische reden (voltooid leven)

Soms willen mensen sterven die vinden dat hun leven voltooid of klaar is. Bijvoorbeeld omdat ze een goed en lang leven hebben gehad. Of klaar zijn met leven of ‘levensmoe’ zijn. Als het lijden geen medische oorzaak heeft, mogen deze mensen volgens de wet geen euthanasie krijgen.

Oudere mensen en voltooid leven

Vaak zijn het oudere mensen, die het gevoel hebben dat hun leven lang genoeg is geweest. Of ze vinden dat hun leven geen zin meer heeft. Deze mensen mogen op grond van de wet geen euthanasie krijgen.

Als oudere mensen lijden door meerdere ziekten of medische kwalen die horen bij oud zijn, kan euthanasie volgens de wet soms wel. Dit heet ook wel een ‘stapeling van ouderdomsklachten’.

Onderzoek over doodswens bij voltooid leven

Ongeveer 10.000 Nederlanders van 55 jaar en ouder willen graag zelf of met hulp een einde aan hun leven maken zonder dat zij (ernstig) ziek zijn. Zij hebben al een jaar of langer de wens om te sterven. Dat blijkt uit een onderzoek naar mensen met een doodswens bij voltooid leven.

Hoewel deze mensen niet ernstig ziek waren, hebben zij wel grote gezondheidsproblemen. Zeker in vergelijking tot leeftijdsgenoten. Het onderzoek liet ook zien dat de doodswens vaak te maken had met de situatie van de oudere. En dat als de situatie verandert, de doodswens minder sterk kan worden. Bijvoorbeeld wanneer de oudere zinvol vrijwilligerswerk kan gaan doen.

Vanwege de uitkomsten van het onderzoek maakt het kabinet geen nieuwe regels voor hulp bij zelfdoding voor deze groep. Het onderzoek benadrukt dat het belangrijk is om te werken aan een samenleving waarin ouderen goede zorg, ondersteuning en huisvesting krijgen.

Praten over wensen rondom het levenseinde

Praat op tijd over wensen rondom het levenseinde. Met familie, vrienden en de arts. Zo kunnen zij zo goed mogelijk rekening houden met de wensen van de patiënt.