Kabinetsreactie op twee onderzoeken naar levenseinde en euthanasie

Minister de Jonge geeft een kabinetsreactie op het onderzoek naar mensen van 55 jaar en ouder naar een persisterende en actieve wens tot levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Ook geeft hij een reactie op het onderzoek Psychiatrische patiënten bij Expertisecentrum Euthanasie.