Euthanasieverzoek patiënten met psychiatrische aandoening

Patiënten die ernstig psychisch lijden, kunnen bij een arts verzoeken om euthanasie. Bijvoorbeeld als gevolg van een psychiatrische aandoening. Euthanasie is dus niet alleen mogelijk voor terminale patiënten of mensen die lijden door een lichamelijke ziekte.

Zorgvuldigheidseisen

Ook het euthanasieverzoek van patiënten  met een psychiatrische aandoening moet aan alle 6 zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen. Voor een arts is het soms extra lastig om in te schatten of het lijden bij deze patiënten uitzichtloos is of dat er misschien nog behandelopties zijn om het lijden te verminderen.

Wilsbekwaamheid

De arts moet beoordelen of de patiënt wilsbekwaam is. En dat het euthanasieverzoek niet vooral voortkomt uit een ziekte, zoals een depressie. Daarvoor is een richtlijn opgesteld.

Richtlijn voor artsen en psychiaters

Voor psychiaters en andere artsen is er een richtlijn hoe om te gaan met een euthanasieverzoek van een psychiatrisch patiënt. Hierin staat onder andere dat een onafhankelijk psychiater (deskundig op het gebied van de ziekte van de patiënt) altijd een second opinion moet geven. Ook moet daarnaast wettelijk een onafhankelijke arts worden geraadpleegd (de consulent).

Spreken over wensen rondom het levenseinde

Het is belangrijk om tijdig de wensen rondom het levenseinde te bespreken. Met familie, naasten en de arts. Zo kunnen zij zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met uw wensen.