Euthanasieverzoek patiënten met psychiatrische aandoening

Soms kunnen patiënten ernstig psychisch lijden. Bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening. Zij kunnen aan een arts om euthanasie vragen. Euthanasie is dus niet alleen mogelijk voor patiënten die niet lang meer zullen leven. Of voor mensen die lijden door een lichamelijke ziekte.

Zorgvuldigheidseisen

Ook de vraag om euthanasie van patiënten met een psychiatrische aandoening moet kloppen met de 6 zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet. Voor een arts is het soms extra lastig om zeker te weten of het lijden bij deze patiënten uitzichtloos is. Misschien is er nog wel een behandeling om het lijden minder erg te maken.

Wilsbekwaamheid

De arts moet beoordelen of de patiënt:

  • de informatie over zijn situatie begrijpt;
  • snapt wat de gevolgen van zijn keuzes zijn;
  • een keuze kan maken.

Dit heet wilsbekwaam zijn.

Richtlijn voor artsen en psychiaters

Psychiaters en andere artsen gebruiken een richtlijn over omgang met een euthanasiewens van een psychiatrisch patiënt. Hierin staat bijvoorbeeld dat een psychiater altijd aan een andere arts moet vragen om naar de euthanasievraag van de patiënt te kijken. Die dokter moet wel kennis hebben over de ziekte van de patiënt. Volgens de wet moet ook een derde onafhankelijke arts de patiënt zien. Dit is de wettelijke consulent.

Praten over wensen rondom het levenseinde

Het is belangrijk om op tijd over de wensen rondom het levenseinde te praten. Met familie, vrienden en de arts. Zo kunnen zij zo goed mogelijk rekening houden met de wensen van de patiënt.