Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie

Deze handreiking voor artsen bevat de resultaten van onderzoeken naar de juridische mogelijkheden en praktische knelpunten van het gebruik van het schriftelijk euthanasieverzoek uit artikel 2, lid 2 van de Wet toetsing levensbeƫindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet).