Late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Soms lijdt een pasgeboren kindje aan zulke ernstige aandoeningen dat de ouders in overleg met de arts kiezen voor levensbeëindiging. De arts moet zich daarbij houden aan zorgvuldigheidseisen. Ook bij zwangerschapsafbrekingen na meer dan 24 weken zwangerschap gelden zorgvuldigheidseisen.

Zorgvuldigheidseisen bij levensbeëindiging pasgeborenen

Levensbeëindiging mag alleen als de arts zich houdt aan alle zorgvuldigheidseisen bij levensbeëindiging bij pasgeborenen. Een van die eisen is dat het kind uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Ook moeten de arts en de ouders ervan overtuigd zijn dat voor de situatie van het kind geen andere redelijke oplossing is.

Een speciale commissie toetst of de arts zich aan de zorgvuldigheidseisen heeft gehouden. Deze commissie heet: beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen.

Zorgvuldigheidseisen bij late zwangerschapsafbreking

Een abortus tot 24 weken zwangerschap valt onder de Wet afbreking zwangerschap.

Late zwangerschapsafbrekingen (na 24 weken zwangerschap) vallen niet meer onder deze wet. Die vallen onder het strafrecht. Artsen moeten late zwangerschapsafbrekingen melden bij de beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen.

De commissie toetst of de arts bij late zwangerschapsafbreking rekening heeft gehouden met de zorgvuldigheidseisen. Het ongeboren kind moet een ernstige aandoening hebben. Zó ernstig dat een medische behandeling na de geboorte zinloos is. Daarnaast moet zeker zijn dat het ongeboren kind uitzichtloos lijdt. Of na de geboorte uitzichtloos zal lijden.

Werkwijze late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen

Bij een late zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging van een pasgeboren baby volgen artsen de procedure bij late zwangerschapsafbreking of levensbeëindiging.

Ook het Openbaar Ministerie heeft een rol in deze werkwijze. Die rol staat beschreven in de Aanwijzing vervolgingsbeslissing levensbeëindiging niet op verzoek en late zwangerschapsafbreking.