Levensgebeurtenis Studeren in het buitenland_1

Communicatie over Studeren in het buitenland: wat moet ik regelen?

Het persoonlijk overzicht 'Studeren in het buitenland' richt zich op studenten die voor een studie naar het buitenland gaan. Hieronder vindt u de communicatiemiddelen van het overzicht. 

De communicatiemiddelen zijn bedoeld om het persoonlijk overzicht onder de aandacht te brengen bij deze studenten. Als professional kunt u deze communicatiemiddelen downloaden en verspreiden onder de doelgroep.

De communicatiemiddelen verwijzen dan ook naar het persoonlijk overzicht ‘Studeren in het buitenland: wat moet ik regelen?

Heeft u een vraag over het communicatiemateriaal? Of wilt u (meer) gedrukt materiaal ontvangen? Neem dan contact op via e-mail life.events@minaz.nl

Link naar het persoonlijk overzicht

  • www.rijksoverheid.nl/studereninhetbuitenland

E-banner

De e-banner kunt u plaatsen op de eigen website met een link naar het persoonlijk overzicht.