Antwoord op schriftelijke vragen inzake de gevolgen van de invoering van de ja ja sticker voor huis aan huiskranten

Minster Slob beantwoordt vragen over gemeenten die een ja/ja-sticker voor huis aan-huiskranten hebben ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor de lokale nieuwsvoorziening.