Bijlage 2 _KWINK_Eindrapport_evaluatie_Wsob

Het rapport evalueert de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) sinds de invoering in 2015.

Bijlage 2 _KWINK_Eindrapport_evaluatie_Wsob (PDF | 99 pagina's | 2,4 MB)