Vaste boekenprijs

Papieren boeken in het Nederlands en het Fries hebben een vaste prijs. Daardoor hoeven boekhandels niet te concurreren op prijs en kunnen zij ook minder winstgevende boeken aanbieden. Dit bevordert een brede beschikbaarheid en een divers aanbod van boeken.

Elke 4 jaar evalueert de Rijksoverheid de vaste boekenprijs. Een nieuwe evaluatie vindt in 2024 plaats.

Het Commissariaat voor de Media controleert namens de Rijksoverheid boekenprijzen, en of de verkoper zich houdt aan de Wet op de vaste boekenprijs.