Brief Luchtverkeersleiding Nederland oversecond opinion Helios 1 en reactie LVNL

Afschrift van de brief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) aan staatssecretaris Dijksma (IenM). De brief bevat een second opinion over het route-ontwerp voor luchthaven Lelystad en de reactie van de LVNL daarop.