De luchtvaart verbindt Nederland direct met de belangrijkste economische centra in de wereld. De bestemmingen en frequentie van de vliegtuigen moeten aansluiten bij de behoeften van de regionale en Nederlandse economie. De Nederlandse luchtvaart moet hoge prestaties leveren op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit voor consumenten. Schoon, stil en zuinig zijn daarbij de uitgangspunten.