Ontwikkeling luchtvaart

Luchthavens mogen alleen groeien als dat veilig kan, met minder overlast en minder belasting voor het klimaat. Dat staat in de Luchtvaartnota 2020-2050.

Luchtvaart veilig, bereikbaar en duurzaam

Schiphol en de andere luchthavens dragen bij aan de welvaart. Maar de luchtvaart heeft ook negatieve effecten. De geluidshinder en uitstoot van vervuilende stoffen moeten daarom omlaag. Het kabinet wil een veilige en duurzame luchtvaart met goede verbindingen met voor Nederland belangrijke bestemmingen in de wereld. Daarom staan 4 belangen centraal in de Luchtvaartnota 2020-2050:  

 • Nederland is veilig in de lucht en op de grond;
 • Nederland heeft een goede bereikbaarheid met de rest van de wereld;
 • de leefomgeving in Nederland is gezond en aantrekkelijk;
 • de luchtvaartsector werkt mee aan een duurzaam klimaat.

Maatregelen voor ontwikkeling luchtvaart

De belangrijkste maatregelen voor luchtvaart zijn:

 • De Rijksoverheid laat bij belangrijke besluiten over de luchtvaart eerst een integrale veiligheidsanalyse maken. Bijvoorbeeld over hoeveel, waar en hoe er gevlogen kan worden.
 • Er komt meer ruimte op luchthavens voor traumahelikopters en politiehelikopters.
 • De Rijksoverheid maakt een actieplan om meer reizigers sneller met de trein te vervoeren tussen luchthavens en Londen, Brussel, Parijs, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn. Bij het actieplan Air/Rail zijn ook KLM, Schiphol, NS en ProRail betrokken.
 • Er zijn minder nachtvluchten toegestaan.
 • De luchtvaart moet de uitstoot van stikstof verlagen. 
 • De luchtvaart moet minder CO2 uitstoten. In 2030 moet de uitstoot gelijk zijn aan de uitstoot in 2005. In 2050 moet de uitstoot de helft zijn van de uitstoot in 2005. In 2070 moet de luchtvaart geen CO2 meer uitstoten.
 • Het kabinet wil in de Europese Unie verplicht duurzame brandstoffen bijmengen. Lukt dit niet? Dan wil Nederland in 2023 deze bijmengverplichting in Nederland invoeren.
 • Rond de luchthaven Schiphol spelen verschillende uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra) fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing. Het kabinet besluit hierover in 2022 en betrekt hierbij de opening van Lelystad Airport.
 • Onderzocht moet worden hoe Schiphol kan groeien naar 540.000 vluchten per jaar. Er is alleen ruimte voor groei als het aantal ernstig gehinderden door geluidsoverlast aantoonbaar afneemt. 
 • Er komt een fonds om de leefbaarheid om Schiphol te verbeteren. De luchtvaart betaalt dit fonds.
 • Het RIVM gaat de gezondheidseffecten van ultrafijnstof van vliegtuigen onderzoeken.
 • De Rijksoverheid en de GGD’s gaan landelijk monitoren hoe mensen het geluid van vliegtuigen in de verdere omtrek van de luchthavens beleven.
 • Er komt geen onderzoek naar een luchthaven op zee. 

U leest meer over de ontwikkeling van de luchtvaart op luchtvaartindetoekomst.nl.