Ontwikkeling luchtvaart

Het is voor de economie belangrijk dat Schiphol en de andere luchthavens goed bereikbaar zijn. Door de lucht, maar ook over de weg en het spoor. De overheid neemt maatregelen hiervoor. 

Betere toegang via de lucht

Het kabinet wil de bereikbaarheid van Nederland via de lucht behouden en versterken. In de Luchtvaartnota beschrijft het kabinet, samen met de luchtvaartsector, plannen en maatregelen om dit te bereiken.

De Luchtvaartnota heeft als doel:

  • de kwaliteit van het verbindingennetwerk verder ontwikkelen;
  • een concurrerende en duurzame luchtvaart.

Maatregelen voor ontwikkeling luchtvaart

Voorbeelden van maatregelen voor luchthavens zijn:

  • Luchthavens worden beter bereikbaar over de weg en het spoor.
  • Het kabinet herziet de regels voor luchthaventarieven op Schiphol op basis van de evaluatie van de Wet luchtvaart. Om te kunnen concurreren met grote luchthavens in het buitenland, moet Schiphol scherpe tarieven bieden. Op die manier blijft Schiphol aantrekkelijk voor luchtvaartmaatschappijen zoals KLM/Air France.
  • Schiphol mag groeien tot 500.000 vluchten per jaar in 2020. Hiervan mogen maximaal 32.000 vluchten in de nacht en vroege ochtend plaatsvinden.
  • De luchthavens Lelystad en Eindhoven mogen in totaal 70.000 extra vliegbewegingen (opstijgende en dalende vliegtuigen) per jaar uitvoeren. Zo kunnen de luchthavens een deel van de groei van Schiphol opvangen.
  • Er komen aparte gebruiksruimtes op de luchthavens voor vluchten van maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld vluchten van traumahelikopters en politiehelicopters. Voor deze vluchten gaan aparte geluidsnormen gelden. Daardoor hebben ze geen invloed op het aantal toegestane commerciële vluchten.
  • Het kabinet wil dat Europese landen intensiever gaan samenwerken. Onder andere in het beheer van het luchtruim. Vliegtuigen kunnen dan kortere routes gebruiken. Vluchten kosten dan minder tijd. Ook is er minder CO2-uitstoot.
  • Door middel van het nieuwe normen en handhavingsstelsel rond Schiphol worden juist díe startbanen en landingsbanen ingezet die de minste mensen hinderen. Daarnaast is uitgangspunt dat zo min mogelijk banen tegelijkertijd worden ingezet.

Kabinet Rutte III: verbetering toegang Schiphol

Het kabinet wil samen met de regio bekijken hoe Schiphol beter bereikbaar wordt per weg, spoor of metro. Dat staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.