Waar kan ik terecht met klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen?

U kunt klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen melden bij het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen.

Klachten over Schiphol

U kunt met klachten over geluidsoverlast van Schiphol terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Bas is het informatie- en klachtencentrum voor omwonenden van Schiphol.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of vraag aan Bas dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk of via info@mailbas.nl een gemotiveerd klaagschrift indienen bij het stichtingsbestuur Bas. Hoe dit werkt kunt u vinden in artikel 6 van het Bas Klachtenreglement op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) (tabblad Uitleg, vervolgens Klachtenreglement).

Klachten over andere vliegvelden

Bij geluidsoverlast van de overige vliegvelden in Nederland kunt u het klachtennummer van het vliegveld bellen.

Klachten over militaire vliegtuigen

Voor klachten over militaire vliegtuigen kunt u contact opnemen met Defensie.