Waar kan ik terecht met klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen?

U kunt klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen melden bij het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen.

Klachten over Schiphol

U kunt met klachten over geluidsoverlast van Schiphol terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Bas is het informatie- en klachtencentrum voor omwonenden van Schiphol.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van een vraag of klacht door Bas? U kunt dit aankaarten bij de Commissie van Wijzen. Deze onafhankelijke commissie vervult een ombudsfunctie voor de klachtenafhandeling van Schiphol.

Klachten over andere vliegvelden

Bij geluidsoverlast van de overige vliegvelden in Nederland kunt u het klachtennummer van het vliegveld bellen.

Klachten over militaire vliegtuigen

Voor klachten over militaire vliegtuigen kunt u contact opnemen met Defensie.