Waar kan ik melding maken van geluidsoverlast van militaire vliegtuigen?

Als u last heeft van geluidsoverlast door militaire vliegtuigen, dan kunt u dit melden bij Defensie.

Klachten geluidshinder militaire vliegtuigen

Uw klacht over geluidshinder van militaire toestellen kunt u melden bij Defensie. Dit kan via het online klachtenformulier. U kunt ook bellen met het gratis nummer 0800-022 60 33.
Ook kunt u contact opnemen met de vliegbasis zelf.

Reden vliegoefeningen

Vliegers van Defensie moeten oefenen om hun vaardigheden op peil te houden. Bijvoorbeeld in laagvliegen en vliegen bij duisternis. U kunt daarvan geluidsoverlast ondervinden. Defensie probeert dit zoveel mogelijk te beperken.

Minimale vlieghoogten en laagvliegoefeningen

Er is een minimale hoogte waarop militaire vliegtuigen en helikopters moeten vliegen.

  • Militaire vliegtuigen mogen boven Nederland niet lager dan 360 meter vliegen.
  • Helikopters mogen niet lager vliegen dan 50 meter.
  • Propellervliegtuigen mogen niet lager dan 300 meter.

Deze hoogten staan in deĀ Regeling minimum VFR-vlieghoogten en VFR-vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters.

Alleen bij laagvliegoefeningen mag Defensie van deze regels afwijken. Soms moeten vliegers namelijk oefenen in laagvliegen. Want door zo laag mogelijk boven de grond te vliegen, kan een vliegtuig buiten het radarbeeld van een tegenstander blijven.

Defensie geeft u meer informatie overĀ laagvliegen, laagvliegroutes en laagvlieggebieden.