Waar kan ik overlast door een drone melden?

Overlast door een drone kunt u melden bij de plaatselijke politie. Vliegt er een drone boven uw huis of woonwijk? Geef de politie dan de datum en het tijdstip waarop u deze overlast ervaart.  Maak ook een foto of video. 

Leg zoveel mogelijk gegevens vast

Schrijf zoveel mogelijk gegevens op van wat er gebeurt. En wat u eventueel uit een gesprek met de bestuurder van de drone weet. De volgende gegevens zijn belangrijk voor de politie:

  • Datum voorval;
  • Tijdstip voorval;
  • Naam en adres bestuurder;
  • Uiterlijke kenmerken drone en eventuele bestuurder;
  • Informatie over de drones, zoals: vliegroute, (geschatte) hoogte, kleur en (geschatte) afstand tot gebouwen en mensen. Ook is het goed om door te geven of de drone iets vervoert. Bijvoorbeeld een camera, of een sproeier om vloeistoffen over gewassen te verspreiden.
  • Verzamel foto’s, video’s als bewijs.
  • Zijn er andere getuigen? Noteer dan hun contactgegevens. 

Melden voorval drone belangrijk

Het is belangrijk dat u een melding doet van overlast door een drone.  Want de politie kan dan actie ondernemen. En de overheid krijgt dan beter zicht op incidenten met drones.