Geluidsoverlast door luchtvaart beperken

De overheid heeft grenzen vastgesteld voor de geluidsoverlast die een luchthaven mag veroorzaken. 

Grenswaarden per luchthaven

Elke luchthaven heeft eigen grenzen voor geluidsoverlast.

 • Luchthavens van nationale betekenis (zoals Lelystad en Eindhoven): grenswaarden voor geluid staan in de luchthavenbesluiten.
 • Kleinere luchthavens met regionale betekenis: provincies bepalen grenswaarden voor geluid. Dit leggen zij vast in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling.
 • Schiphol: grenswaarden staan in het geluidsstelsel.

Geluidcontouren

Geluidcontouren zijn zones rond het vliegveld waar tijdens een langere periode een bepaalde hoeveelheid geluid is.

Het gebied van de luchthaven en de directe omgeving is de zone met het meeste lawaai. Hoe groot die zone is, hangt af van:

 • het aantal vliegtuigbewegingen (als een vliegtuig start of landt);
 • het gewicht van de vliegtuigen die het vliegveld gebruiken;
 • de verdeling van het gebruik van de start- en landingsbanen op basis van het weer;
 • de verdeling van het aantal vluchten over de dag;
 • of nachtvluchten mogen of niet.

Regels voor vastgestelde geluidcontouren

Voor elk gebied waarvan de geluidcontouren vaststaan, gelden regels voor het gebruik van:

 • De luchthaven en het gebied rond de luchthaven

  Hier mogen geen nieuwe woningen komen, maar wel bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen die met de luchthaven te maken hebben.
 • Een gebied dicht bij de luchthaven

  Hier mag niet gebouwd worden en er mogen geen grote bedrijven komen.

Actieplan omgevingslawaai

Europese wetgeving verplicht nationale overheden om een actieplan op te stellen voor het omgevingslawaai van luchthavens. In dit plan staan maatregelen die de overheid neemt om de geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te verminderen. De overheid werkt het plan elke 5 jaar bij. Als er een reden is om het plan eerder bij te stellen, kan dit ook.

De eisen voor elk plan staan omschreven in de Regeling geluid milieubeheer. Hierdoor is het mogelijk de plannen van Europese luchthavens met elkaar te vergelijken.