Veiligheid luchtvaart

De luchtvaartsector en de overheid blijven aandacht besteden aan de veiligheid in de luchtvaartsector. 

Verbeteren luchtvaartveiligheid

Bij de verbetering van de luchtvaartveiligheid richt de overheid zich op:

 • Veilige luchthavens en omgeving

  De start en landing zijn de meest risicovolle fasen van een vlucht. Luchthavens en de omgeving moeten daarom veilig zijn ingericht en veilig worden gebruikt.
 • Internationale aanpak verbetering veiligheid luchtvaart

  Internationale samenwerking is de beste manier om de veiligheid te verbeteren. Daarom ondersteunt Nederland andere landen. Bijvoorbeeld door kennis te delen. Daarnaast speelt Nederland een actieve rol in internationale organisaties voor luchtvaartveiligheid. Bijvoorbeeld de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Na de vliegramp met de MH17 onderzoekt een ICAO Taskforce de veiligheid van burgerluchtvaart boven conflictgebieden. De afspraken over het vliegen boven conflictgebieden worden aangepast. Verder ondersteunt Nederland andere landen bij de verbetering van de luchtvaartveiligheid.
 • Veilige vluchten

  Verdere verbetering van de opleiding van luchtvaartpersoneel zorgt ervoor dat vluchten veiliger worden. Ook de aanpak van vermoeidheid en alcohol- en drugsgebruik draagt hieraan bij.
 • Veiligheidsmanagement

  Luchtvaartbedrijven en overheden moeten goed omgaan met veiligheidsrisico’s. Ook moeten zij meetbare veiligheidsdoelen stellen. Bedrijven en overheden moeten daarom een goed veiligheidsmanagementsysteem hebben, dat verankerd is in de cultuur van de organisatie. Voor de overheid is dit beschreven in het State Safety Programme (SSP). Aanvullend op het SSP is het SSP Actieplan ontwikkeld. Het SSP Actieplan is tot stand gekomen in overleg met de Nederlandse luchtvaartsector. 

Analyse van voorvallen en ongelukken

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen analyseert alle incidenten in de luchtvaart in Nederland. Het bureau:

 • verzamelt, verwerkt en slaat meldingen op;
 • verwerkt de meldingen in het registratiesysteem eccairs (European Coordination Centre for Aviation Incident Reporting Systems);
 • analyseert en beoordeelt voorvallen;
 • stelt trend-, oorzaak- en gevolganalyses op;
 • geeft aanbevelingen aan zowel overheid als luchtvaartsector voor verbetering van de luchtvaartveiligheid.

Ieder land in de Europese Unie moet een eigen analysebureau hebben.

Betrokken instanties bij onderzoek naar ongevallen

Gebeurt er een ongeluk met een vliegtuig? Dan analyseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid de mogelijke oorzaken. Dat gebeurt in samenwerking met onder andere de ILT en de betrokken luchtvaartmaatschappij. De onderzoeksraad geeft op basis van de resultaten van het onderzoek adviezen over verbetering van de veiligheid.