Veiligheid luchtvaart

De luchtvaartsector en de overheid blijven werken aan de veiligheid in de luchtvaartsector. 

Verbeteren luchtvaartveiligheid

Bij de verbetering van de luchtvaartveiligheid richt de overheid zich op:

Analyse van voorvallen en ongelukken

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) analyseert alle incidenten in de luchtvaart in Nederland. Het bureau:

  • verzamelt, verwerkt en slaat meldingen op;
  • verwerkt de meldingen in het registratiesysteem eccairs (European Coordination Centre for Aviation Incident Reporting Systems);
  • analyseert en beoordeelt voorvallen;
  • stelt trend-, oorzaak- en gevolganalyses op;
  • geeft aanbevelingen aan zowel overheid als luchtvaartsector voor verbetering van de luchtvaartveiligheid.

Ieder land in de Europese Unie moet een eigen analysebureau hebben.

Betrokken instanties bij onderzoek naar ongevallen

Gebeurt er een ongeval of een ernstig incident met een vliegtuig? Dan onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid de mogelijke oorzaak of oorzaken. Dat gebeurt in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de betrokken luchtvaartmaatschappij. De onderzoeksraad geeft op basis van de resultaten van het onderzoek adviezen over verbetering van de veiligheid.