Beveiliging luchthavens tegen terrorisme en criminaliteit

Luchthavens moeten worden beschermd tegen terrorisme en criminaliteit. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de beveiliging van luchthavens.

Controle passagiers luchthavens

Een van de belangrijkste aandachtsgebieden is de controle van passagiers, hun handbagage en ruimbagage en luchtvracht. Artikelen die gevaar kunnen opleveren (zoals wapens) mogen niet mee aan boord. 

Personeelscontrole Schiphol

Sommige medewerkers werken in delen op Schiphol waar alleen personeel in mag dat een beveiligingsonderzoek heeft gehad. Bij de personeelsdoorgangen worden deze medewerkers en hun spullen gecontroleerd met beveiligingsapparatuur. Medewerkers van Schiphol dragen een Schipholpas met biometrische kenmerken. Dit voorkomt dat iemand zich als een andere medewerker voordoet.

Verantwoordelijkheden beveiliging luchthavens

De rolverdeling bij de beveiliging van luchthavens is:

  • Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is eindverantwoordelijk voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.
  • De Directie Bewaken, Beveiligen, Burgerluchtvaart (DB3) stelt het beleid en de regelgeving op voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. Denk aan controle van passagiers en hun handbagage. Ook zorgt de DB3 ervoor dat beleid en regelgeving actueel blijven. Dit doet zij in nationaal en internationaal verband. De DB3 is onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).
  • De exploitant van de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende beveiligingsmaatregelen. Zo controleren zij de toegang tot bepaalde delen van de luchthaven. En nemen zij maatregelen om het vliegtuig, de schoonmaak en de ruimbagage te beveiligen.
  • De Koninklijke Marechaussee (KMar) houdt in opdracht van de de NCTV toezicht op de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen. En beveiligt de luchthavens door gewapende surveillance. Bij hoge risicovluchten neemt de KMar extra beveiligingsmaatregelen voor de passagiers en het vliegtuig.
  • De NCTV/DB3 houdt het beveiligingsniveau op de luchthavens in de gaten en stuurt de KMar aan. Zo beoordeelt en houdt de KMar toezicht op bedrijven die actief zijn in de burgerluchtvaart. Bijvoorbeeld luchtvracht-, opleidings- en beveiligingsbedrijven. Dit doet de KMar in samenspraak met de minister van JenV/NCTV. Ook verleent zij na onderzoek goedkeuring aan bedrijven die luchtvracht aanbieden of laten vervoeren.

Efficiëntere grenscontroles luchthavens

Het kabinet wil efficiëntere grenscontroles op luchthavens. Daarom wil het kabinet investeren in de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee (Kmar). Ook streeft het kabinet naar verdere digitalisering van paspoortcontroles.