Ontwikkeling Lelystad Airport

In april 2019 gaat Lelystad Airport open voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen rond de Middellandse Zee. Lelystad Airport neemt samen met Eindhoven Airport een deel van het vliegverkeer van Schiphol over. Zo ontstaat op Schiphol ruimte voor zakelijk vliegverkeer en intercontinentale vluchten die van groot belang zijn voor de concurrentiepositie van Nederland en daarmee onze welvaart. 

Eerste vijf jaar

Lelystad Airport heeft één start- en landingsbaan die in de aanloop naar 2019 wordt verlengd en verbreed. Deze baan wordt straks in twee richtingen gebruikt, afhankelijk van de windrichting. Er komen geen start- en landingsbanen bij.

De start- en landingsbaan mag van 6.00 uur tot 23.00 uur worden gebruikt, met een uitloop tot uiterlijk 24.00 uur bij vertragingen. In de eerste vijf jaar breidt het aantal vluchten zich geleidelijk uit tot gemiddeld 15 starts en 15 landingen per dag. Dat zijn ongeveer 2 tot 3 naderingen vanuit het noordoosten (vanaf Steenwijkerland) en 12 tot 13 vanuit het zuidoosten (vanaf Lemelerveld). Dat telt op tot bij elkaar 10.000 vliegbewegingen per jaar in vijf jaar. Eén vliegbeweging is één vertrekkend of landend vliegtuig. 

De nieuwe aanvliegroutes van Lelystad moeten worden ingepast in bestaande routes. De eerste vijf jaar moet daarbij rekening worden gehouden met de huidige ligging van de drukbevlogen routes naar Schiphol en het gebruik van het luchtruim door militairen.

Na vijf jaar

Na vijf jaar kan Lelystad Airport doorgroeien naar 25.000 en op termijn 45.000 vliegbewegingen per jaar. Voor de doorgroei moeten de routes in de lucht worden aangepast. Dat betekent dat ook de routes van en naar Schiphol op de schop gaan. Op die manier ontstaat ruimte om de routes in het hogere luchtruim voor omwonenden gunstiger in te passen. Het aanpassen van de luchtruimstructuur is een prioriteit voor de komende jaren.

Aandachtspunten bij de aansluitroutes

In 2014 heeft de Alderstafel Lelystad advies uitgebracht met de volgende uitgangspunten:

 • Het zo veel mogelijk vermijden van vliegen over woonkernen;
 • Een vlieghoogte van tenminste 6000 voet boven Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland;
 • Een vlieghoogte van tenminste 3000 voet boven Natura 2000-gebieden. Dit gaat om gebieden relatief dicht bij de luchthaven zoals de Oostvaardersplassen.

Wachtgebieden

Er zijn wachtgebieden ontworpen die gebruikt kunnen worden als een vliegtuig nog niet mag naderen op de landingsroute voor Lelystad Airport. De wachtgebieden bij Steenwijk en bij Lemelerveld worden alleen in uitzonderlijke situaties gebruikt, als er een verstoring is op Lelystad Airport. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een vliegtuig de landingsbaan blokkeert. Het kan dan nodig zijn dat een naderend vliegtuig één of meer rondes op 6000 voet moet vliegen in het wachtgebied op zijn naderingsroute. Eindhoven Airport had in 2016 ongeveer 33.000 vliegbewegingen. Wachtgebieden daar worden gemiddeld niet meer dan één keer per drie maanden gebruikt. 

Besluitvorming, meer informatie

De deelnemers aan de Alderstafel Lelystad kregen de opdracht samen te onderzoeken hoe de luchthaven Lelystad kan groeien en welke gevolgen dat heeft voor omwonenden, economie en milieu. Als resultaat heeft de Alderstafel Lelystad in maart 2012 een breed gedragen advies uitgebracht dat door het kabinet is overgenomen. In twee fases mag de luchthaven groeien naar een capaciteit van 45.000 vliegbewegingen per jaar.

De Alderstafel is een overlegtafel over de ontwikkeling van de luchtvaart in zijn omgeving. De Tafel is genoemd naar de voorzitter, voormalig minister en Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders. De overlegtafel is in december 2006 opgericht om het kabinet te adviseren over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad.

Deelnemende partijen aan de Alderstafel Lelystad:

 • Comité Direct Omwonenden
 • Commissie Economische Belangen Lelystad Airport
 • Gemeente Almere
 • Gemeente Dronten
 • Gemeente Lelystad
 • Gemeente Zeewolde
 • Lelystad Airport
 • Luchtverkeersleiding Nederland
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie van Defensie / Militaire Luchtvaart Autoriteit
 • Natuur en Milieu Flevoland
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Overijssel
 • ​Provincie Friesland
 • ​Provincie Drenthe
 • Schiphol Group

Documenten