Beeld: ©Hollandse Hoogte

Ontwikkeling Lelystad Airport

Lelystad Airport zal een deel van het vliegverkeer van Schiphol overnemen. Zo ontstaat op Schiphol ruimte voor zakelijk verkeer en intercontinentale vluchten. Deze zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederland en daarmee voor onze welvaart. 

Rond de luchthaven Schiphol spelen verschillende uitdagingen op het gebied van stikstof, (ultra) fijnstof, geluidsoverlast, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en woningbouw. Dit vraagt om een integrale oplossing. Het kabinet besluit hierover in 2022 en betrekt hierbij de opening van Lelystad Airport.

Ontwerp vliegroutes Lelystad Airport

Het ontwerp van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport valt binnen de bestaande indeling van het luchtruim. Het ontwerp houdt rekening met de drukke routes van en naar Schiphol. En met een deel van het luchtruim dat het ministerie van Defensie gebruikt voor militaire oefeningen.

De routes zijn zo ontworpen dat ze in alle omstandigheden veilig te vliegen zijn. De aangegeven hoogtes zijn minimale hoogtes. In de praktijk mogen vliegtuigen vaak eerder naar grotere hoogte stijgen of later hun daling inzetten. Bij het ontwerp van de vliegroutes staat de veiligheid altijd voorop. Een ander belangrijk punt is dat zo min mogelijk mensen geluidsoverlast hebben.

In 2014 heeft de Alderstafel Lelystad advies uitgebracht over de vliegroutes met de volgende uitgangspunten:

  • Het zo veel mogelijk vermijden van vliegen over woonkernen.
  • Een vlieghoogte van tenminste 6000 voet boven Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland.
  • Een vlieghoogte van tenminste 3000 voet boven Natura 2000-gebieden. Dit gaat om gebieden relatief dicht bij de luchthaven, zoals de Oostvaardersplassen.

De eerste jaren

Lelystad Airport heeft 1 start- en landingsbaan die in de aanloop naar de opening wordt verlengd en verbreed. Deze baan wordt in 2 richtingen gebruikt. De richting voor aankomst of vertrek is afhankelijk van de windrichting.  

In de eerste jaren breidt het aantal vluchten op Lelystad Airport zich geleidelijk uit naar maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn gemiddeld 27 starts en landingen per dag. Dat is het maximaal aantal vliegbewegingen dat voor Lelystad Airport mogelijk is bij de huidige indeling van het luchtruim.

De start- en landingsbaan mag van 6.00 uur tot 23.00 uur worden gebruikt. Hierbij geldt een uitloop tot uiterlijk 24.00 uur bij vertragingen.

Lelystad Airport na herindeling van het luchtruim

De komende jaren komt er een herindeling van het luchtruim. Deze herindeling moet leiden tot minder overlast voor de omgeving en efficiënter gebruik van het luchtruim. Die herindeling is waarschijnlijk niet eerder klaar dan in 2023. Ook de drukke routes van en naar Schiphol veranderen dan. Hierdoor ontstaat ruimte om de routes van en naar Lelystad voor de omgeving beter (hoger) in te delen. Lelystad Airport krijgt hierdoor ruimte om door te groeien naar 25.000 en later maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar.

Vervolgstappen in besluitvorming Lelystad Airport

Er is nog een aantal belangrijke stappen te zetten om Lelystad Airport open te stellen voor vakantievluchten (groothandelsverkeer). 

Het vervolgproces heeft 3 sporen:

  • Van Actualisatie Milieueffectrapport (MER) naar partiële herziening Luchthavenbesluit (LHB).
  • Formele vaststelling routes.
  • Voorbereidingen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Commandant Luchtstrijdkrachten (CLSK).

Het vervolgproces startte op 21 februari 2018 met het aanbieden van de brief aan de Tweede Kamer met het besluit van de minister over de aansluitroutes en het geactualiseerde milieueffectrapport (MER). Dit MER is voor advies naar de Commissie voor de MER gestuurd. Een schematische weergave van het vervolgproces vindt u in het document Werkproces Lelystad Airport 2018-2020. 

Documenten