Kan ik mijn reisgegevens van een vlucht inzien, wijzigen of verwijderen?

Ja, dit kan. U doet hiervoor een verzoek bij de Douane, de Passagiersinformatie-eenheid (Pi-NL) en bij uw luchtvaartmaatschappij. Uw zogenoemde Advance Passenger Information (API) gegevens die de Marechaussee heeft, kunt u inzien, laten wijzigen of verwijderen bij het ministerie van Defensie.

Inzage en correctie passagiersgegevens

U heeft het recht uw eigen passagiersgegevens in te zien of te wijzigen. Ook kunt u uw gegevens laten verwijderen. Dit heet inzage- en correctierecht.

Welke passagiersgegevens u kunt inzien, laten wijzigen of verwijderen

Het gaat hier om de zogenoemde PNR (Passenger Name Record) en API (Advance Passenger Information) gegevens. Lees wat PNR- en API-gegevens zijn en hoe organisaties deze gebruiken op deze website. En hoe lang de passagiersgegevens bewaard blijven (bewaartermijnen).

Inzien, wijzigen of verwijderen passagiersgegevens (PNR)

U kunt een verzoek om uw PNR-passagiersgegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen, doen bij de Douane, uw luchtvaartmaatschappij en de Passagiersinformatie-eenheid. Als u al uw passagiersgegevens (PNR) wilt laten verwijderen, stuur dan een verzoek naar al de organisaties. 

 • Douane
  U stuurt een e-mail naar:
  douaneklachten@belastingdienst.nl
  Typ in de onderwerpregel: Inzage/correctie trip. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer. En of u uw passagiersgegevens wilt inzien, laten wijzigen of laten verwijderen.

 • Luchtvaartmaatschappij die uw vlucht verzorgt
  Vraag aan de luchtvaartmaatschappij hoe u uw passagiersgegevens opvraagt, wijzigt of verwijdert.

 • Passagiersinformatie-eenheid
  Stuur een e-mail naar: FG-Pi-NL@minjenv.nl
  Zet in de onderwerpregel: 'Inzage/correctie PNR'. Vermeld in de mail uw naam en telefoonnummer. En of u uw passagiersgegevens wilt inzien en/of wilt laten wijzigen of verwijderen. Stuur ook een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Zonder deze kopie wordt uw verzoek niet in behandeling genomen.

Inzien, wijzigen of verwijderen passagiersgegevens (API)

U doet een verzoek om uw API-passagiersgegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen bij het ministerie van Defensie. Hiervoor vult u het digitale formulier Beroep op privacyrecht (onderaan de pagina Privacyrechten bij Defensie) in. U verstuurt dit formulier direct via Defensie.nl.

Klacht melden over schending van uw persoonsgegevens

Vermoedt u dat uw persoonsgegevens niet volgens de privacywet zijn verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bent u het niet eens met een besluit dat is genomen over uw verzoek? Dan kunt u in beroep gaan via een bestuursrechtelijke procedure.