Reisgegevens luchtvaart

Reisgegevens in de luchtvaart helpen bij de bestrijding van illegale migratie en bij het toezicht op het goederenverkeer. De politie kan na een bevel van een officier van justitie reisgegevens opvragen voor een strafrechtelijk onderzoek.

Reisgegevens in het Travel Information Portal (TRIP)

Luchtvaartmaatschappijen leveren al reisgegevens aan bij de Koninklijke Marechaussee en bij de Nederlandse Douane. Sinds 2016 vindt deze aanlevering van reisgegevens plaats via 1 beveiligd portaal. Dit is het Travel Information Portal (TRIP). Het gaat om de volgende gegevens:

Passenger Name Records (PNR) aan Douane

Dit zijn gegevens die luchtvaartmaatschappijen vastleggen voor iedere passagier die een vlucht boekt. Bijvoorbeeld de datum van reservering, contactgegevens en bagage-informatie. Welke gegevens dit precies zijn, kunt u nalezen op de website van de Douane. De PNR-gegevens worden door de luchtvaartmaatschappij meerdere malen voordat een vlucht vertrekt doorgestuurd.

Advance Passenger Information (API) aan Koninklijke Marechaussee

Dit zijn de gegevens uit het reisdocument zoals de naam en nationaliteit, gegevens over de vlucht en over de reisroute. Op de website van de Koninklijke Marechaussee vindt u een overzicht van de gegevens die worden vastgelegd. De API-gegevens worden door de luchtvaartmaatschappij 1 maal, bij vertrek van een vlucht, doorgestuurd.

Infographic Travel Information Portal (TRIP)

Deze afbeelding bevat een infographic over veilig en vlot vliegen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Wie heeft er inzage in mijn reisgegevens als ik een vlucht boek?

Aanleveren reisgegevens aan Travel Information Portal (TRIP)

De aanlevering van de reisgegevens via 1 portaal (TRIP) heeft de volgende voordelen:

  • Luchtvaartmaatschappijen hebben in de toekomst maar 1 portaal waaraan zij de wettelijk verplichte reisgegevens moeten aanleveren.
  • Opsporingsdiensten kunnen via TRIP bij de douane gericht reisgegevens opvragen bij een strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme of andere criminaliteit. In de toekomst kan dit via TRIP ook bij de Koninklijke Marechaussee. Opsporingsdiensten kunnen alleen reisgegevens opvragen op basis van een vordering van een officier van justitie.
  • Geautomatiseerde aanlevering van reisgegevens aan TRIP zorgt voor een afname van het aantal rechtstreekse informatieverzoeken bij luchtvaartmaatschappijen.

Met de reisgegvens kan/kunnen:

  • De douane efficiënt controle en toezicht uitoefenen op het internationaal goederenverkeer.
  • De Koninklijke Marechaussee grenscontrole uitoefenen om illegale migratie en internationale criminaliteit tegen te gaan.
  • De douane en Koninklijke Marechaussee vluchten scannen op risico’s. Zo kunnen zij gerichte goederencontroles of persoonscontroles voorbereiden en bij aankomst of vertrek van een vlucht uitvoeren.

Bestemmingen aanleveren reisgegevens

De luchtvaartmaatschappij bij wie de douane PNR-gegevens opvraagt, moet deze gegevens aanleveren voor:

  • alle vluchten die van buiten de Europese Unie (EU) op een Nederlands vliegveld landen;
  • alle vluchten die vanaf een Nederlands vliegveld vertrekken naar een bestemming buiten de EU.

Luchtvaartmaatschappijen leveren nu API-gegevens voor de Koninklijke Marechaussee aan voor vluchten van buiten de EU naar Nederland. Vanaf welke vliegvelden dit geldt, leest u op de website van de Koninklijke Marechaussee.

Reisgegevens en privacy

De Douane verwerkt de PNR-gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. De Koninklijke Marechaussee verwerkt de API-gegevens volgens de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet politiegegevens.

De PNR-gegevens worden door de douane 48 uur na aankomst of vertrek van een vlucht bewaard in TRIP. Als het nodig is, kunnen de PNR-gegevens 28 dagen bewaard blijven. Na deze bewaarperiode worden de persoonsgegevens verwijderd. De overige, niet naar individuele reizigers herleidbare gegevens, gebruikt de douane voor trendanalyse. De API-gegevens worden binnen maximaal 1 minuut na ontvangst doorgestuurd naar de Koninklijke Marechaussee. Deze gegevens worden niet bewaard in TRIP.  

Luchtvaartmaatschappijen brengen hun passagiers op de hoogte dat zij reisgegevens verstrekken aan de overheid.

Documenten