CO₂-uitstoot luchtvaart verminderen

Het kabinet wil samen met de luchtvaartsector zuiniger, schoner en stiller vliegen stimuleren. Dit betekent minder uitstoot van CO2.

Gevolgen CO₂-uitstoot

Wanneer er te veel broeikasgassen (zoals CO2) in de lucht komen, stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat, stijgt de zeespiegel en verdwijnen planten of dieren. Nederland neemt maatregelen om klimaatverandering te voorkomen.

Maatregelen terugdringen CO₂-uitstoot luchtvaart

Om de uitstoot van CO2 door de luchtvaart aan te pakken, zet Nederland zich in op 4 terreinen (4-pilaren aanpak). Nederland doet dit vaak in Europees verband, omdat hiermee meer effect te behalen valt. De 4 terreinen zijn:

 • technologie;
 • luchtverkeersmanagement;
 • op martkwerking gebaseerde systemen;
 • alternatieve brandstoffen. 

Bijdrage luchtvaart terugdringen CO₂-uitstoot

De burgerluchtvaart is op dit moment verantwoordelijk voor 2-3% van de wereldwijde uitstoot van CO2. De verwachting is dat de luchtvaartsector verder groeit. Daarmee groeit het percentage CO2 uitstoot waarschijnlijk ook. Om de uitstoot te reduceren zal de luchtvaart zelf ook moeten bijdragen.

Nederland stimuleert die bijdrage door de luchtvaartsector op een aantal manieren:

 • Nederland zet zich in voor wereldwijde afspraken over emissiestandaarden voor vliegtuigen.

  Dit zorgt voor een vloot met vliegtuigen die minder brandstof nodig hebben en minder uitstoten. Het vaststellen van een standaard zal de technologische vernieuwing versnellen.
 • Nederland steunt de Europese plannen voor 1 Europees luchtruim (Single European Sky).

  Dit systeem zorgt ervoor dat vliegtuigen het luchtruim zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Dit kan leiden tot 10% minder CO2-uitstoot per vlucht.
 • Nederland draagt actief bij aan de invoering van een wereldwijd emissiereductiesysteem.

  Dit betekent dat luchtvaartmaatschappijen per 2020 emissierechten moeten betalen voor een deel van de CO2 die hun vliegtuigen uitstoten. Op dit moment maken vluchten tussen Europese lidstaten al onderdeel uit van het Europese systeem van emissiehandel.
 • Nederland loopt voorop in de onderzoeken en ontwikkeling van duurzame niet-fossiele kerosine (biokerosine).

  Dit is nodig omdat dit voorlopig de meest veelbelovende manier is om duurzamer te vliegen. Het kabinet wil ontwikkelingen op het gebied van duurzame alternatieve brandstoffen waar mogelijk stimuleren.

Belasting op luchtvaart

Het kabinet wil inzetten op de Europese afspraken over belastingen op luchtvaart. Bijvoorbeeld voor vervuilende vliegtuigen. Het kabinet werkt dit voornemen nog verder uit.