Ontwikkeling van Schiphol

In 2016 verwerkte Schiphol 63,6 miljoen passagiers. Het kabinet wil Schiphol de ruimte bieden om te groeien tot maximaal 500.000 vliegbewegingen in 2020. Daarvoor zijn maatregelen nodig, onder andere om de overlast van Schiphol te verminderen. Verder moet er meer ruimte op andere luchthavens komen. 

Belang ontwikkeling Schiphol

Schiphol is een van de grootste luchthavens ter wereld en zal moeten concurreren met andere grote luchthavens wereldwijd. Om die positie te behouden, wil het kabinet Schiphol verder laten groeien. Daarbij staat duurzaamheid centraal. Ook kijkt de overheid naar de overlast voor omwonenden.

De ontwikkeling van Schiphol biedt een aantal voordelen. Reizigers kunnen bijvoorbeeld kiezen uit meer vluchten en meer bestemmingen. Daarnaast is Schiphol belangrijk voor de internationale handelspositie van Nederland. Zo vestigen veel internationale bedrijven zich rondom de luchthaven. Bovendien zorgt Schiphol voor werkgelegenheid.

In de Luchtvaartnota en de luchtruimvisie beschrijft het kabinet de plannen voor de luchtvaart en de luchthavens in Nederland. In april 2016 verscheen ook de Actieagenda Schiphol.

Maatregelen voor ontwikkeling Schiphol

Schiphol mag tot en met 2020 groeien tot maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen (opstijgende en landende vliegtuigen) per jaar. In 2016 handelde Schiphol 479.000 vliegtuigbewegingen af. De luchthaven verwacht dat dit aantal in 2017 verder groeit. 

Maatregelen voor de groei van Schiphol zijn:

  • Alleen vliegtuigen die landen of vertrekken vanaf Schiphol mogen het lagere luchtruim rond Schiphol gebruiken. Met deze maatregel voorkomt de overheid dat het vliegverkeer elkaar te veel hindert. Dit is nodig omdat de luchthavens in Nederland dicht bij elkaar liggen.
  • Op de luchthavens Eindhoven en Lelystad komt extra ruimte voor in totaal 70.000 vluchten. Deze luchthavens gaan straks vliegtuigen opvangen die niet per se op Schiphol hoeven te landen. Zo komt op Schiphol meer ruimte beschikbaar.
  • In 2013 heeft de overheid een besluit genomen over een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol. 

Concurrentie Schiphol in toekomst

Hoe kan Schiphol blijven concurreren als luchthaven en hoe kan de luchthaven blijven groeien? Daarvoor staan acties in de Actieagenda Schiphol. De Rijksoverheid wil bijvoorbeeld de kosten voor de luchthaven verminderen en zorgen dat de luchtvaart blijft vernieuwen. Ook moet de luchtvaart duurzamer worden, door minder CO2-uitstoot en zuinige en stille vliegtuigen. En de luchthaven moet beter bereikbaar zijn via de weg en het openbaar vervoer. Daarom investeert het Rijk samen met andere partijen in het verhogen van de capaciteit van het station Schiphol Airport.

De totale luchthavengelden bestaan voor een groot deel uit overheidsheffingen voor beveiliging. De kosten voor beveiliging zullen verder stijgen. Daarom werkt het kabinet met Schiphol mogelijke oplossingen uit. Deze moeten bijdragen aan betere beveiliging, snelle doorstroming bij grenzen, beheersbaar houden van de beveiligingskosten en een concurrerende luchthaven in de toekomst.

Schiphol is beleidsprioriteit

Het beleid voor Schiphol is een beleidsprioriteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het beleid houdt rekening met omwonenden, milieu en economie.

IenW stelt de regels op voor Schiphol. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of iedereen zich aan de regels voor Schiphol houdt.