Ontwikkeling van Schiphol

Het aantal vluchten op Schiphol is door de coronacrisis drastisch verminderd. De milieueffectrapportage (MER) over uitbreiding van de luchthaven komt nog wel. Na 2020 mag Schiphol alleen uitbreiden als dat veilig kan en met minder overlast en minder uitstoot van CO2.

Ontwikkeling van Schiphol op korte termijn

Voor de ontwikkeling van Schiphol op de korte termijn werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan:

  • Het juridisch verankeren van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel Schiphol (NNHS). Dit gebeurt zo snel mogelijk.
  • Het afronden en beoordelen van de milieueffectrapportage (MER). Bij de beoordeling wordt ook gekeken of er aanvullingen nodig zijn naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Als de MER is goedgekeurd stuurt IenW deze samen met het luchthavenverkeersbesluit LVB-1 naar de Tweede Kamer. Ook start dan de formele inspraakprocedure.

Ontwikkeling van Schiphol vanaf 2020

Door de coronacrisis verwacht de Rijksoverheid tot 2022 of 2023 minder vluchten op Schiphol. 
Voor mogelijke groei van Schiphol na de crisis wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het luchthavenverkeersbesluit LVB-2 Schiphol opgesteld.

De luchtvaartsector heeft een uitvoeringsplan hinderreductie en een actieplan ultrafijnstof gemaakt. Dit moet zorgen voor minder geluidsoverlast en minder uitstoot van ultrafijnstof. En een voorstel voor een omgevingsfonds, een fonds dat hulp biedt aan mensen of gebieden met ernstige hinder door de luchtvaart. Beide onderdelen staan in de Luchtvaartnota 2050 die het kabinet eind 2020 heeft vastgesteld.

Schiphol heeft prioriteit in het beleid

Schiphol heeft prioriteit in het beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het ministerie houdt in zijn beleid rekening met omwonenden, milieu en economie. Veiligheid is een randvoorwaarde voor ontwikkelingen op Schiphol.

Het ministerie van IenW stelt de regels op voor Schiphol. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of iedereen zich aan de regels houdt.