Ontwikkeling van Schiphol

Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol verminderen. Daardoor daalt de overlast voor omwonenden en neemt ook de uitstoot van schadelijke stoffen af.

Balans tussen belangen luchtvaart en omwonenden

Schiphol verbindt Nederland met de hele wereld en is belangrijk voor de economie. Maar er wonen ook veel mensen in de buurt van Schiphol. Zij hebben te maken met overlast van vlieggeluid. Ook maken ze zich zorgen over de gevolgen van luchtvaart voor hun gezondheid en de natuur.

Het kabinet wil naar een beter evenwicht tussen het belang van een goede internationale luchthaven en een gezonde, prettige leefomgeving.

Per jaar mogen er minder vliegtuigen stijgen en landen op Schiphol. Daardoor vermindert de overlast. Om dat te bereiken, zet het kabinet drie stappen:

  1. Strengere regels voor Schiphol
    Schiphol moet zich houden aan de strengere regels voor geluid. Daardoor kan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) weer optreden tegen overtredingen. En kunnen mensen die rond Schiphol wonen, de luchthaven aan de regels houden. Het evenwicht met de omgeving verbetert hierdoor. Daarnaast moeten vliegtuigen  start- en landingsbanen gebruiken die de minste overlast voor de omgeving veroorzaken.
  2. Minder geluidsoverlast en minder vluchten
    Met een pakket aan maatregelen wil het kabinet de geluidsoverlast sterk verminderen. Dat kan leiden tot minder vluchten en heeft veel gevolgen. Daarom houdt het kabinet zich aan de  Europese regels. Daarbij moeten verschillende mogelijkheden worden bekeken om de overlast van een luchthaven te verminderen. Bijvoorbeeld stillere vliegtuigen, geluidsisolatie bij woningen, andere routes van vliegtuigen of minder vluchten. De maatregelen, waaronder het nieuwe aantal vluchten, komt uiteindelijk in wetten en regels te staan.
  3. Nieuwe regels voor geluid en uitstoot in de toekomst
    In de toekomst komen er  normen voor uitstoot van geluid, CO2 en andere stoffen. Het aantal vluchten is dan niet meer het enige dat telt. Het ministerie is deze nieuwe regels aan het voorbereiden. De komende jaren zullen deze regels in werking treden.

Kijk welke plannen er nog meer zijn voor luchthaven Schiphol.

Vergoeding voor bewoners rond Schiphol: ‘nadeelcompensatie’

Mensen die  in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen wonen, kunnen mogelijk een vergoeding krijgen vanwege geluidsoverlast. Het gaat om mensen die van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een meetpunt voor geluid woonden waar te veel  geluid is gemeten.

Meer informatie is te vinden via nadeelcompensatieregeling Schiphol.

Maatschappelijke Raad Schiphol

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) is een organisatie die richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven in de regio rondom Schiphol. 

De MRS geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onder andere de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister is verplicht om op dit advies te reageren. Daarmee geeft de MRS bewoners rond Schiphol en maatschappelijke organisaties een stem bij luchtvaartbeleid.