Bouwen rond Schiphol

In de omgeving van luchthavens mag niet zomaar gebouwd worden. Dit is om gevaren voor de veiligheid en geluidsoverlast door vliegverkeer zoveel mogelijk te voorkomen. De overheid heeft rondom Schiphol zones aangewezen. Per zone gelden andere beperkingen. 

Beperkingen per zone

Een overzicht van de beperkingen per zone staat in het Luchthavenindelingbesluit. De regels kunnen te maken hebben met geluidshinder, veiligheid van omwonenden of vliegveiligheid. Zo mogen gebouwen niet te hoog zijn. Ook mogen er door de plannen niet meer vogels op het vliegveld komen. Verder kunnen er beperkingen gelden voor windturbines en vaste lasers.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunnging

Gemeenten moeten rekening houden met de regels uit het luchthavenindelingbesluit bij het maken van bestemmingsplannen. En bij het beoordelen van aanvragen om een omgevingsvergunning.

Gemeente mag soms afwijken

In sommige gevallen mag een gemeente afwijken van het luchthavenindelingsbesluit. De gemeente moet dan een verklaring aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het gaat om een verklaring van geen bezwaar beperkingen Schiphol (pdf).

Ontheffing voor tijdelijke objecten

Ook tijdelijke objecten, zoals hoge hijskranen, kunnen een bedreiging vormen voor naderende en opstijgende vliegtuigen. Of ander luchtverkeer. Aannemers en bouwbedrijven kunnen daarom een ontheffing voor het opzetten van een hijskraan nodig hebben. Aan de hand van de kaartbijlagen van het Luchthavenindelingbesluit kunnen bedrijven zien of dit het geval is.