Kabinet beperkt aantal vluchten op Schiphol

Schiphol verbindt Nederland met de wereld via een uitgebreid netwerk van bestemmingen. Mensen vliegen vanaf Schiphol naar familie of vrienden in verre landen, gaan op vakantie of gebruiken de luchthaven voor een zakenreis. De goede verbondenheid met de rest van de wereld levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart van Nederland.

Maar Schiphol ligt ook in één van de drukste delen van Nederland: een sterk verstedelijkt gebied. Bewoners van de regio rondom Schiphol hebben te maken met de negatieve gevolgen van de luchthaven. Zij hebben overlast van vlieggeluid en maken zich zorgen over de effecten van luchtvaart op hun gezondheid, de natuur en het klimaat.

Het kabinet ziet het als opdracht om een evenwicht te vinden tussen het belang van een goede internationale luchthaven, het bijhorende goede vestigingsklimaat en het belang van een betere en gezondere leefomgeving. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om tot een nieuw evenwicht te komen.

In de afweging van de publieke belangen rondom Schiphol heeft het kabinet er voor gekozen om met voorrang de geluidsoverlast aan te pakken en tegelijk een keuze te maken waarmee de economische functie van Schiphol wordt behouden. Met dat uitgangspunt kiest het kabinet ervoor dat Schiphol de handhavingspunten voor geluidsoverlast niet langer mag overschrijden. Dit komt er in de praktijk op neer dat Schiphol maximaal 440.000 vluchten per jaar kan afhandelen. Deze bovengrens kan naar verwachting met ingang van november volgend jaar worden ingevoerd.

Met dit aantal vluchten kan Schiphol het internationale netwerk aan bestemmingen behouden. De eventuele opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten kan bijdragen aan dat netwerk van bestemmingen op Schiphol. Lelystad Airport moet natuurlijk een natuurvergunning hebben. En de laagvliegroutes moeten kunnen worden opgelost. Dit kost enige tijd. Het kabinet zal daarom niet eerder dan in de zomer van 2024 een besluit nemen over Lelystad Airport.

Minister Harbers: “Ik wil zekerheid en perspectief bieden aan zowel de luchtvaartsector als aan omwonenden. Dit besluit vormt de basis voor een nieuw evenwicht. Het bevat helaas een moeilijke boodschap voor de luchtvaartsector die nog volop aan het herstellen is van de ingrijpende gevolgen van de coronapandemie. De komende periode gaan we het besluit over Schiphol verder uitwerken in samenspraak met omwonenden en alle betrokken stakeholders in de luchtvaart.’’