Wat is Maatschappelijke Diensttijd?

Tijdens de Maatschappelijke Diensttijd (MDT) zetten jongeren tussen de 12 en 30 jaar zich vrijwillig in voor een ander. Hierbij kunnen ze hun talenten ontdekken en ontmoeten ze andere mensen. Ze geven bijvoorbeeld taalles aan statushouders of organiseren samen een maatschappelijk evenement.

Ontstaan MDT

MDT is opgezet door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit in samenwerking met:

  • jongeren;
  • maatschappelijke organisaties;
  • Nationale Jeugdraad (NJR);
  • Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV);
  • ministerie van Sociale  Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
  • ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In het regeerakkoord van 2017 is de invoering van MDT opgenomen. Na een periode van 2 jaar met experimenten is MDT in 2020 officieel gestart.

MDT: 3 pijlers

Vanuit de doelstellingen van MDT zijn 3 pijlers opgesteld:

  • iets doen voor een ander en/of de samenleving;
  • talentontwikkeling;
  • betekenisvolle ontmoetingen. Jongeren ontmoeten bijvoorbeeld mensen buiten hun eigen leefwereld.

In het voortgangsrapport leest u meer over het ontstaan en de toekomst van MDT.