Documenten - Mantelzorg

58 documenten over Mantelzorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Programma Volwaardig leven

Programma dat zich richt op mensen in de Wet langdurige zorg, hun naasten en hun zorgverleners.

Rapport | 30-09-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht dat het niet werkt om hulpbehoevenden aan te sporen om hun omgeving in te zetten

Minister De Jonge (VWS) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op de vragen Kamerlid Ellemeet (GL) over de berichtgeving dat uit ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-09-2018

Aanbiedingsbrief bij rapport over de hervorming van de langdurige zorg en eerste beleidsreactie

Minister De Jonge (VWS) biedt de Tweede Kamer een evaluatierapport aan over de hervorming van de langdurige zorg en zijn reactie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-06-2018

Kamerbrief over kinderen van een langdurig zieke ouder

Minister de Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over beleid voor kinderen met langdurig zieke ouders, naar aanleiding ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2018

Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de Hervorming Langdurige Zorg geëvalueerd op verzoek van het ministerie van ...

Rapport | 01-06-2018

Kamerbrief over bericht ‘Enorm tekort aan mantelzorgers binnen twintig jaar’

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer een reactie op het rapport Toekomst van Mantelzorg

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-04-2018

Kamerbrief over Voortgangsrapportage Wlz

Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de Kamer de voortgangsrapportage over de Wet langdurige zorg (Wlz).

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2018

Aanvullend advies over de positionering van behandeling bij GGZ cliënten

Brief, met bijlagen, van Zorginstituut Nederland aan de de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ...

Brief | 07-03-2018

In gesprek met gezinnen met een kind met ZEVMB

Rapport van de Werkgroep We zien je Wel met bevindingen uit interviews met gezinsleden van mensen met zeer ernstige ...

Rapport | 01-03-2018

Programma Landbouw en Zorg 2011 - 2017

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft ZonMw van 2011 tot 2017 het programma Landbouw en Zorg uitgevoerd. Dit ...

Rapport | 01-03-2018