Beslisnota bij Kamerbrief over voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van ON

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van ON