Beslisnota bij overzicht stand van zaken van diverse toezeggingen op het gebied van cultuur en media

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij overzicht stand van zaken van diverse toezeggingen op het gebied van cultuur en media