Document bij besluit op Woo-verzoek over contacten tussen medewerkers OCW en NRC over gedragingen van (oud)minister Wiersma

Openbaar gemaakte document bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie van OCW rechtstreeks naar medewerkers van het NRC over de gedragingen van (oud)minister Wiersma in de periode van januari 2023 tot juli 2023. Specifiek, het informele berichtenverkeer.

Document bij besluit op Woo-verzoek over contacten tussen medewerkers OCW en NRC over gedragingen van (oud)minister Wiersma