Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep 2017

Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) bevat de regeling voor die presentatoren, programmakers, DJ’s en vergelijkbare functies binnen de publieke omroep waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald door marktwerking. In deze BPPO wordt verder alleen gesproken over Presentatoren maar alle hierboven genoemde functies vallen onder deze Code. Deze BPPO bevat honoreringsnormen. Landelijke publieke media-instellingen zijn aan die normen gebonden.