Evaluatie Netwerk Mediawijsheid Definitief rapport

Het rapport evalueert het Netwerk Mediawijsheid over de meerjarenplanperiode 2019-2023. Het netwerk is een samenwerking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en andere organisaties. Het doel van het netwerk is om de inwoners van Nederland mediawijs te maken.

Evaluatie Netwerk Mediawijsheid Definitief rapport