Publieke omroep op alle kanalen

De publieke omroep is waar het publiek is. Daarom mag de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)  programma’s uitzenden op alle platforms. Dit kan op radio en televisie zijn, maar ook online. 

Radio en televisie

De publieke omroep maakt programma’s voor:

  • 3 algemene televisiezenders: NPO 1, 2 en 3;
  • 6 algemene radiozenders: NPO Radio 1, 2, 4 en 5, NPO 3FM en NPO FunX.

Daarnaast zendt de publieke omroep op een aantal televisiethemakanalen uit. Bijvoorbeeld NPO Politiek/Nieuws/Sport, NPO 1 Extra en NPO 2 Extra. En radiothemakanalen zoals NPO Soul en Jazz.

On-demand kanalen

De publieke omroep heeft de opdracht om een breed en divers publiek te bereiken. Het publiek gaat steeds meer on-demand kijken, met name de jongere doelgroep. Daarom mag de publieke omroep ook op deze platforms uitzenden. De NPO doet dit op het platform NPO Start en bij het platform NL Ziet. Zo kan iedereen de programma’s van de publieke omroep terugkijken op een moment dat het hen uitkomt.  

Nieuw kanaal beginnen of bestaand kanaal stoppen

Als de NPO nieuwe televisie of radiokanalen wil beginnen, moet de minister van OCW dat goedkeuren. Ook belangrijke wijzigingen of het beëindigen van bestaande kanalen moet de minister goedkeuren. Nederland heeft met de Europese Commissie afgesproken dat daarvoor een transparante procedure wordt gevolgd.

De procedure is in het kort:

  • de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media adviseren de minister;
  • belanghebbenden kunnen een eerste inbreng sturen naar de Raad voor Cultuur en het Commissariaat;
  • de Autoriteit Consument en Markt rapporteert over de markteffecten
  • de minister stelt een ontwerpbesluit op;
  • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op het ontwerpbesluit;
  • binnen 6 maanden komt er een definitief besluit.

Deze procedure is in het kort:

  • de NPO doet een aanvraag;
  • de Raad voor Cultuur en het  adviseren de minister;
  • de minister stelt een ontwerpbesluit op;
  • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op het ontwerpbesluit;
  • binnen 6 maanden neemt de minister een definitief besluit.

Nieuwe concessieperiode 2022-2026

Een keer per 5 jaar schrijft de NPO een concessiebeleidsplan. Hierin staat wat er de komende jaren op de publieke tv- en radiozenders is te zien en te horen. Per 1 januari 2022 is er het Concessiebeleidsplan 2022-2026. In verband met wijzigingen in de Mediawet 2008 is de concessieperiode 2016-2020 met een jaar verlengd.

Ontwikkelingen publieke omroep

Het kabinet heeft de afgelopen jaren ingezet op onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en een stevige publieke omroep. Zo zijn er nu structureel extra financiële middelen beschikbaar voor onderzoeksjournalistiek. Dit is vastgelegd in de visiebrief en bijbehorende wetsvoorstel. Hierin staat ook dat er bij de publieke omroep wordt gewerkt aan een reclamevrije landelijke publieke omroep. En aan meer diversiteit in het media-aanbod. Ook op lokaal en regionaal niveau wordt er gewerkt aan een toekomstbestendige publieke omroep. Bijvoorbeeld door geld beschikbaar te stellen voor verdere samenwerking en professionalisering van de lokale en regionale omroepen.