Publieke omroep op alle kanalen

De publieke omroep is waar het publiek is. Daarom mag de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)  programma’s uitzenden op alle platforms. Dit kan op radio en televisie zijn, maar ook online. 

Radio en televisie

De publieke omroep maakt programma’s voor:

 • 3 algemene televisiezenders: NPO 1, 2 en 3;
 • 5 algemene radiozenders: NPO Radio 1, 2, 4 en 5 en NPO 3FM.

Daarnaast zendt de publieke omroep op een aantal televisiethemakanalen uit. Bijvoorbeeld NPO Nieuws, NPO Politiek en NPO Cultura. En radiothemakanalen, zoals FunX en NPO Soul en Jazz.

Op alle platforms uitzenden

De publieke omroep heeft de opdracht om een breed en divers publiek te bereiken. Het publiek gaat steeds meer on demand kijken, met name de jongere doelgroep. Daarom mag de publieke omroep ook op deze platforms uitzenden. 

Nieuw kanaal beginnen of bestaand kanaal stoppen

Als de NPO nieuwe televisie of radiokanalen wil beginnen, moet de minister van OCW dat goedkeuren. Ook belangrijke wijzigingen of het beëindigen van bestaande kanalen moet de minister goedkeuren. Nederland heeft met de Europese Commissie afgesproken dat daarvoor een transparante procedure wordt gevolgd.

De procedure is in het kort:

 • de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media adviseren de minister;
 • belanghebbenden kunnen een eerste inbreng sturen naar de Raad voor Cultuur en het Commissariaat;
 • de Autoriteit Consument en Markt rapporteert over de markteffecten
 • de minister stelt een ontwerpbesluit op;
 • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op het ontwerpbesluit;
 • binnen 6 maanden komt er een definitief besluit.

Deze procedure is in het kort:

 • de NPO doet een aanvraag;
 • de Raad voor Cultuur en het  adviseren de staatssecretaris;
 • de staatssecretaris stelt een ontwerpbesluit op;
 • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken reageren op het ontwerpbesluit;
 • binnen 6 maanden neemt de staatssecretaris een definitief besluit.

Aanvraag NPO Soul & Jazz via de analoge kabel

De NPO wil soul- en jazzmuziek een volwaardige plaats in de programmering geven. Het radiokanaal NPO Soul & Jazz wordt uitgezonden via internet, digitale kabel, IPTV en DAB+. Als experiment is het nu ook op de analoge kabel te horen. De NPO vindt het belangrijk dat NPO Soul & Jazz blijvend via de analoge kabel te beluisteren is. Hier is namelijk veel behoefte aan.

De NPO heeft in de Meerjarenbegroting 2017-2021 een aanvraag ingediend voor goedkeuring door de minister van OCW. Op 3 mei 2018 heeft de minister van OCW een ontwerpbesluit opgesteld. Het ontwerpbesluit bevat de goedkeuring met verspreiding van NPO Soul & Jazz via de analoge kabel.

Nieuwe concessieperiode 2016-2020

Een keer per 5 jaar schrijft de NPO een concessiebeleidsplan. Hierin staat wat er de komende jaren op de publieke tv- en radiozenders is te zien en te horen. Op 1 januari 2016 ging het Concessiebeleidsplan 2016-2020 in. 

Kabinet Rutte III: onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en stevige publieke omroep noodzaak

Het kabinet wil de komende jaren bijdragen aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en een stevige publieke omroep. Daarom trekt het kabinet geld uit voor de bevordering van onderzoeksjournalistiek en beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.