Regels reclame op de publieke omroep

De publieke en commerciële omroepen mogen reclame uitzenden. Maar dit is wel aan regels gebonden. Zo mogen publieke omroepen geen programma’s onderbreken voor reclame en geen reclame uitzenden rondom kinderprogrammering en online kanalen zoals NPO Start. Bij commerciële omroepen mag dit wel. 

Reclame op de publieke omroep

De publieke omroep zendt reclame uit sinds 1967. De opbrengsten uit reclame worden steeds minder.

Op de publieke omroep is niet zo veel reclame te zien als bij commerciële omroepen. Programma’s mogen niet onderbroken worden. Dat mag bij commerciële omroepen wel.  Sponsoring mag alleen bij een paar programma’s, zoals cultuur en sport.

De Ster (Stichting Etherreclame) verkoopt de reclames voor de publieke omroep. De Ster mag niet meer dan 10% per jaar van de totale zendtijd vullen met reclame. Dit percentage wordt de komende jaren afgebouwd naar maximaal 5%. Dagelijks mag dit niet meer dan 15% zijn.

Daarnaast mag de Ster geen reclame uitzenden rondom kinderprogrammering en online kanalen.

Regels voor commerciële omroepen

Commerciële omroepen krijgen geen geld van de Rijksoverheid. Ze zijn daardoor aan minder regels gebonden. Toch stelt de Mediawet een aantal eisen aan commerciële omroepen en hun programma’s. Zij mogen bijvoorbeeld niet meer dan 20% reclame per tijdvak (06:00 - 18:00 en 18:00 - 24:00) uitzenden. Sponsoring van nieuws en actualiteiten is verboden. Ook moeten commerciële omroepen zich houden aan de regels voor bescherming van jongeren

Toezicht op reclame

Het Commissariaat voor de Media controleert of de omroepen zich houden aan de regels voor uitzenden van reclame. 

Klachten

Klachten over reclames kunt u indienen bij de Reclame Code Commissie. De commissie toetst of de reclame voldoet aan de regels in de Nederlandse Reclame Code. De regels zijn opgesteld in overleg met adverteerders, reclameadviesbureaus en media. Op die manier nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de inhoud en verspreiding van reclame-uitingen.