Regionale publieke omroep

Regionale publieke omroepen zijn de nieuws- en informatiezenders in de regio. Zij kunnen als calamiteitenzender ingezet worden tijdens rampen in de regio via de radio. Ook hebben zij een belangrijke rol als waakhond van gemeenteraden en provincies. Maar het bereik van de regionale omroepen daalt en reclame-inkomsten lopen terug onder andere vanwege concurrentie van websites en social media. Dit zorgt voor uitdagingen.

Samenwerking regionale en landelijke omroepen

Om deze veranderingen op te vangen, moeten de regionale omroepen vernieuwen. Ze moeten beter samenwerken met elkaar en met de landelijke publieke omroep. En onderling meer kennis, ervaring en faciliteiten delen. Zo kunnen ze kosten besparen en efficiënter werken. De landelijke publieke omroep gaat bijvoorbeeld meer programma’s van de regionale publieke omroepen uitzenden.

Voor deze samenwerking is de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) opgericht. Dit is het samenwerkings- en coördinatieorgaan van de regionale omroepen. De stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zorgt samen met de landelijke omroepen voor het aanbod van de landelijke programma’s op de landelijke televisie en de verschillende websites. De Mediawet regelt hoe de zendtijd wordt verdeeld. De regionale omroepen hebben op basis van de Mediawet en Telecommunicatiewet elk hun eigen aanbodkanaal en zijn zelf verantwoordelijk voor de programmering op de diverse aanbodkanalen (radio, televisie en internet).

De afspraken over de samenwerking worden verwerkt in een wetsvoorstel voor modernisering van de regionale publieke omroepen. Op dit moment is er niet genoeg steun van de omroepen voor deze wet. Daarom wordt de behandeling van de wet voorlopig uitgesteld.

Regionale publieke omroepen moeten bezuinigen

De 13 regionale publieke omroepen moeten vanaf 1 januari 2017 samen € 17 miljoen euro bezuinigen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekijkt met de betrokken partijen hoe die bezuiniging het beste kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld door samen te werken op het gebied van sales en marketing, financiën en personeel. Doel is voorkomen dat de bezuiniging zo min mogelijk de programma’s of redacteuren zullen raken.