Welke fondsen zijn er voor de ondersteuning van mediaproducties?

Er zijn verschillende fondsen die mediaproducties ondersteunen. Bijvoorbeeld het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, het CoBo-fonds en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) stimuleert de kwaliteit, diversiteit en onafhankelijkheid van de journalistiek. 

Het fonds kan bijvoorbeeld kranten en opiniebladen ondersteunen, waarvan het bestaan in gevaar is. Ook steunt het fonds journalistieke websites. Daarnaast steunt het fonds vernieuwende projecten op terrein van pers en journalistiek. De bijdrage van het fonds is altijd tijdelijk, zodat de gesteunde journalistieke media niet afhankelijk worden van overheidssteun.

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) steunt journalisten die artikelen, reportages, journalistieke boeken en biografieën maken die veel tijd kosten. Het gaat om projecten die zoveel tijd kosten, dat zij zonder financiële hulp waarschijnlijk niet gemaakt worden. U kunt een subsidie aanvragen via een online formulier. 

CoBo-fonds: stimuleren van coproducties

De stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo-fonds) stimuleert coproducties van films en documentaires, die gemaakt worden door publieke omroepen onderling of in samenwerking met onafhankelijke producenten.

Alleen Nederlandse landelijke publieke omroepen kunnen financiële steun aanvragen bij het CoBo-fonds. Het fonds draagt maximaal 20% van het productiebudget bij, met een maximum van € 180.000. 

Creative Europe

Creative Europe is een Europees programma om culturele en audiovisuele sectoren in Europa te ondersteunen. Doel is onder andere:

  • creativiteit audiovisuele producties in Europa stimuleren; 
  • betere verspreiding van audiovisuele werken in Europa. 

Lokale en regionale mediafondsen

Een aantal provincies en gemeenten heeft een lokaal mediafonds. Het doel daarvan is het verbeteren van lokale en regionale journalistieke producties, voor lokale onderwerpen en doelgroepen. Een lokaal mediafonds beoordeelt de producties op maatschappelijke relevantie en belang voor de inwoners in haar gebied. Kijk op de website van een gemeente of provincie of er een lokaal mediafonds is.