Wat doet de Nederlandse Publieke Omroep (NPO)?

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) verzorgt de programma’s op de publieke zenders. Zowel op de radio en televisie. Doel is programma’s uitzenden die geschikt zijn voor alle groepen in de samenleving. 

Taak NPO

De publieke omroep moet zorgen voor een gevarieerd media-aanbod. Dat staat in de Mediawet. De programma’s moeten ook een publieke waarde hebben. Dat houdt in dat de programma’s:

  • gevarieerd zijn;
  • een hoge kwaliteit hebben;
  • geschikt zijn voor alle groepen in de samenleving.

Programma’s van de publieke omroep mogen niet alleen gemaakt worden voor het grote publiek. Ook voor kleinere doelgroepen - bijvoorbeeld liefhebbers van kunst en cultuur – moeten er programma’s worden gemaakt. Dat geldt ook voor de verschillende bevolkingsgroepen.

Onderdelen NPO

De NPO bestaat uit de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO-organisatie) en de landelijke publieke omroepen.

  • NPO-organisatie

Dit is het bestuur van de publieke omroep. De NPO zorgt voor gemeenschappelijke zaken. Zij bepaalt bijvoorbeeld welke programma’s op welke tijd worden uitgezonden. Dit gebeurt na overleg met de omroeporganisaties. Ook verzorgt ze de on-demand platforms van de NPO en de ondertiteling. De NPO zorgt ervoor dat het aanbod op alle zenders herkenbaar en geordend is. 

  • De publieke omroepen 

Deze omroepen maken de programma’s die worden uitgezonden op de publieke radio- en televisiezenders. Zij bepalen de inhoud en zijn hier ook verantwoordelijk voor.

Organisatie publieke omroep

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor de organisatie van de publieke omroep (mediabestel). De minister zorgt voor:

  • wet- en regelgeving voor het mediabestel;
  • financiering van landelijke en regionale publieke omroepen en organisaties die aan de omroep zijn verbonden. Zoals het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.