Hoe en waarom migreren mensen?

Migratie is de verplaatsing van (groepen) mensen van de ene plaats naar de andere. Mensen migreren bijvoorbeeld om in een ander land te gaan werken. Of omdat zij op de vlucht zijn voor oorlog.

Manier van migratie

Er zijn verschillende manieren waarop mensen kunnen migreren. Als zij zich aan de geldende regels houden, dan migreren ze op een legale manier. Doen zij dit niet, dan is er sprake van een irreguliere migratie.

Reden van migratie

De reden waarom mensen migreren kan verschillen. Zo komt asielmigratie voor als mensen op zoek zijn naar een veilige plek. Bijvoorbeeld omdat ze moeten vluchten voor oorlog en ellende. De meeste mensen migreren om andere redenen. Bijvoorbeeld om in een ander land te werken (arbeidsmigratie) of om te studeren (kennismigratie). Maar ook om met hun familie samen te zijn (gezinsmigratie). In die gevallen is er sprake van reguliere migratie.