Migratie

Migratie heeft een grote invloed op de Nederlandse maatschappij, nu en in de toekomst. Het kabinet kiest voor een brede, integrale aanpak van het migratievraagstuk. Deze aanpak is op basis van 6 pijlers.

Animatievideo Migratie: samenwerking op het vraagstuk

Mensen migreren over de wereld.
Dat is van alle tijden.
Migratie betekent dat mensen voor langere tijd verplaatsen van het ene naar het andere land.
Het grootste deel van de migranten naar Nederland komt op een reguliere en veilige manier.
Voor werk.
Voor studie.
Voor liefde en of gezin.
Nou ja, je weet wel...

Een kleiner deel van de migranten komt als asielzoeker.
Zij vluchten voor oorlog, geweld of onderdrukking.
Of zij proberen verblijf in Nederland te krijgen zonder er recht op te hebben.

Naar verwachting zal migratie wereldwijd toenemen.
Door bevolkingsgroei, door klimaatverandering, door instabiliteit en machtsverschuivingen, maar ook door economische kansen en technologische ontwikkeling.
Nederland wil bescherming bieden aan wie dat echt nodig heeft.
En dat migratie aansluit op de behoefte van de Nederlandse samenleving.

Om migratie veilig en gecontroleerd te laten verlopen.
Maar, hoe doe je dat?
Want migratie is een dynamisch, veelzijdig en complex vraagstuk.
Daar zijn geen gemakkelijke antwoorden of oplossingen voor.

Nederland komt in actie op alle punten van de migratieroute met verschillende maatregelen die met elkaar samenhangen.
Nederland werkt wereldwijd samen voor het voorkomen van illegale migratie, versterking van opvang in de regio, verbetering van de terugkeer, en door brede afspraken met belangrijke migratielanden.

Maar dat is natuurlijk niet zomaar gerealiseerd.
Daarom werkt Nederland ook samen binnen Europa.
Voor betere grensbewaking, het voorkomen dat asielzoekers in meerdere landen aanvragen indienen, en een eerlijkere verdeling van asielzoekers over lidstaten.

3En natuurlijk werken we ook binnen Nederland met elkaar samen om sneller duidelijkheid te geven aan asielzoekers, aan een flexibel asielstelsel dat schommelingen beter opvangt, goede aansluiting op het onderwijs, en integratie, zodat migranten mee kunnen doen met Nederland.

Mensen migreren over de wereld.
Nederland verbetert de grip op migratie.
Zodat migratie beter aansluit op wat Nederland nodig heeft.