Migratie

Migratie heeft invloed op de Nederlandse samenleving. Het kabinet wil grip hebben op migratie. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat migratie aansluit op de draagkracht en behoefte van de Nederlandse samenleving.