Wat zijn de actuele asielcijfers en migratiecijfers?

Hieronder vindt u verschillende bronnen voor de actuele asiel- en migratiecijfers.

Weekcijfers asielinstroom

De weekcijfers asielinstroom zijn een wekelijks cijfer van de totale asielinstroom, afgerond op 100-tallen. Dit zijn:

  • de eerste asielaanvragen;
  • de herhaalde asielaanvragen;
  • de aantallen hervestigingen;
  • de aantallen herplaatsingen;
  • het totaal aantal nareizigers.

Kerncijfers Asiel en Migratie

In het maandelijkse overzicht Kerncijfers Asiel en Migratie staan de belangrijkste asiel en migratiecijfers. Bijvoorbeeld:

  • hoeveel vreemdelingen asiel aanvragen;
  • uit welke landen de asielzoekers komen;
  • hoeveel asielaanvragen worden afgewezen;
  • hoeveel (afgewezen) vreemdelingen weer vertrekken;
  • hoeveel criminele vreemdelingen weer vertrekken.  

Maandelijks overzicht totale asielinstroom

In de asieltrends van de IND staan de maandelijkse overzichten van de totale asielinstroom, per soort asielinstroom en per nationaliteit.

Datasets op alle indicatoren Rapportage Vreemdelingenketen

In de Open Data Migratieketen staan de maandelijks geactualiseerde datasets over de thema’s Toelating asiel, Toezicht, Toelating werk, Studie en gezin, Vertrek en Opvang en onderdak.

Kwartaaloverzicht piketmeldingen migratie

Incidenten met betrekking tot vreemdelingen in de migratieketen worden op verschillende niveaus gemeld, oplopend in de mate van ernst. 

Van de meest ernstige incidenten wordt de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid en functionarissen uit de migratieketen op de hoogte gebracht door middel van een piketmelding. Piketmeldingen zijn meldingen over de meest ernstige of (media)gevoelige incidenten aan de staatssecretaris.

Migratieradar van Immigratie- en Naturalisatiedienst

De Migratieradar brengt migratiestromen van asielzoekers naar Europa en Nederland in beeld. Ook analyseert de radar de ontwikkelingen op het gebied van (asiel)migratie.

CBS cijfers over asiel, migratie en integratie

Het centraal bureau voor de statistiek (CBS) verzamelt alle recente cijfers en verdiepende artikelen over migratie, asielzoekers en de integratie van mensen met een migratieachtergrond.

Cijfers Europese Commissie herplaatsing en hervestiging

Jaarlijkse cijfers voor gereguleerde migratie door EU-lidstaten staan in de Cijfers Europese Commissie herplaatsing en hervestiging.