Migratiebeleid

Nederland staat voor rechtvaardig, menselijk en effectief asiel- en migratiebeleid. Het kabinet wil migratie in goede banen leiden en meer grip krijgen op migratie. Op wie er binnen komt, wie er mag blijven of terug moet. 

Verbeteren en versterken legale migratie

Het kabinet wil legale migratie verbeteren en versterken. Tegelijkertijd wil het irreguliere migratie beperken, overlast en misbruik bestrijden, en terugkeer bevorderen 
Het doel is om:

  • migratie zoveel mogelijk gestructureerd te laten verlopen; 
  • ongewenste migratiestromen te beperken; 
  • en het draagvlak voor migratie in onze samenleving te behouden en te versterken. 

Gevolgen migratie in Nederland

Migratie biedt Nederland  kansen en mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan migranten en buitenlandse bedrijven die de Nederlandse economie stimuleren. Tegelijkertijd legt het ook druk op voorzieningen zoals huisvesting, onderwijs en de gezondheidszorg. De aanpak moet de uitdagingen en de kansen van migratie zo goed mogelijk tegen elkaar afwegen.

Verschillende soorten migratie

Mensen migreren om verschillende  redenen. Bijvoorbeeld:

  • om in een ander land te werken (arbeidsmigratie);
  • om te studeren (kennismigratie);
  • voor de liefde;
  • of omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog of geweld (asielmigratie).