Migratiebeleid

Migratie heeft een grote invloed op de Nederlandse maatschappij, nu en in de toekomst. Het kabinet kiest voor een brede, integrale aanpak van het migratievraagstuk.

Gevolgen migratie in Nederland

Veel mensen herinneren zich de verhoogde asielinstroom van eind 2015 en 2016. Dat leidde bij mensen tot zorgen. Bijvoorbeeld over de komst van asielzoekerscentra in hun gemeenten. Tegelijkertijd biedt migratie ook kansen en mogelijkheden. Denk maar aan hoogopgeleide migranten en buitenlandse bedrijven die de Nederlandse economie stimuleren.  De integrale aanpak is erop gericht om de uitdagingen en de kansen van migratie zo goed mogelijk tegelijk elkaar af te wegen.

Integrale aanpak migratie

De integrale aanpak heeft tot doel om migratie veilig en gecontroleerd te laten verlopen. Er moet bescherming zijn voor degenen die dat echt nodig hebben. Daarnaast moet migratie ook aansluiten op de draagkracht en de behoefte van de Nederlandse samenleving. Ook zullen de Rijksoverheid, gemeenten en provincies, maatschappelijke partners, en landen binnen en buiten de Europese Unie nog nauwer gaan samenwerken.

De basis van integrale migratie aanpak zijn 6 pijlers:

  1. Voorkomen van irreguliere migratie
  2. Versterken opvang en bescherming voor vluchtelingen en ontheemden in de regio
  3. Solidair en solide asielstelsel binnen de Europese Unie en in Nederland
  4. Minder illegaliteit, meer terugkeer
  5. Bevorderen legale migratieroutes
  6. Stimuleren integratie en participatie
Vergroot afbeelding