Hoe kan ik de prijzen van fossiele en alternatieve brandstoffen vergelijken?

Bij bemande tankstations langs snelwegen kunt u de gemiddelde prijsindicatie van verschillende brandstoffen vergelijken. U ziet de gemiddelde prijzen van 3 fossiele brandstoffen en 3 alternatieve brandstoffen per 100 kilometer. Deze informatie kan u helpen u als u een auto wilt kopen.

Vanaf 7 december 2020 is het in Europa verplicht om een gemiddelde prijsindicatie van verschillende brandstoffen te laten zien.

Verschil tussen brandstoffen

Op dit moment rijden de meeste auto’s in Nederland vooral op fossiele brandstoffen. Dit zijn benzine, diesel en lpg. Door het gebruik van fossiele brandstoffen, stoten auto’s broeikasgassen uit. 

Er zijn ook alternatieve, milieuvriendelijke brandstoffen, die minder of geen broeikasgassen uitstoten. Dit zijn bijvoorbeeld groen gas (CNG), elektriciteit en waterstof.

Informatie over brandstofprijzen

Bij bemande tankstations langs snelwegen hangt een poster of ziet u een scherm met een indicatie van de gemiddelde brandstofprijzen per 100 kilometer. U ziet een gemiddelde prijsindicatie per 100 km van 6 brandstoffen: benzine, diesel, lpg, elektriciteit, waterstof en groen gas (CNG).

De actuele prijsvergelijking staat op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op deze website vindt u ook meer informatie over de vergelijking van brandstoffen.