Welke kosten voor huur en zorgverzekering mag ik inhouden op het minimumloon van mijn werknemer?

U mag niet meer zo maar bedragen inhouden op het minimumloon van uw werknemers. De inhouding van huisvestingskosten en kosten voor zorgverzekering is op bepaalde voorwaarden toegestaan. Zo moet de werknemer u een volmacht geven. Dit geldt sinds 1 januari 2017. Wettelijk verplichte bedragen als pensioenpremies en loonheffingen houden werkgevers altijd in op het loon.

Voorwaarden aftrek huur van minimumloon werknemer

Voor de aftrek van huur van woonruimte van het minimumloon van uw werknemer gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag maximaal 25% van het bruto minimumloon inhouden. Het gaat om het minimumloon waarop uw werknemer recht heeft;
 • Uw werknemer woont in een woning van een woningcorporatie. Of zijn woonruimte voldoet aan de kwaliteitseisen voor huisvesting die in uw cao staan. Bijvoorbeeld een minimumaantal m2 woonoppervlakte per persoon. De verhuurder van de woning moet bovendien gecertificeerd zijn volgens deze kwaliteitseisen;
 • Uw werknemer heeft u een schriftelijke volmacht gegeven met daarin:
  • de naam van de werknemer;
  • de naam van de werkgever;
  • het bedrag dat de werkgever op het minimumloon mag inhouden;
  • ​welke kosten met het ingehouden bedrag betaald worden. Het gaat hierbij om huur, servicekosten en kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter.

Voorwaarden voor inhouding zorgverzekering op minimumloon

U mag ook een bedrag voor de zorgverzekering op het minimumloon inhouden. Voorwaarde is dat uw werknemer u een kopie geeft van zijn zorgpolis  en een schriftelijke volmacht. Uw werknemer moet wel verzekeringnemer zijn.

Over 2018 mag u maximaal € 1.371 aftrekken. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2019 is dit € 1.432. Het is een schatting van de gemiddelde premie per jaar; dit komt neer op € 114,25 per maand. Voor 2019 is dit € 119,35. 

Werknemer met arbeidsbeperking: inhouding extra kosten mogelijk

Heeft u een werknemer met een arbeidsbeperking die het minimumloon verdient? Dan mag u meer kosten voor huisvesting en zorgverzekering inhouden op zijn loon. Voor deze kosten geldt geen maximumbedrag. Het gaat om kosten voor:

 • huisvesting;
 • zorgverzekering (ook van gezinsleden);
 • nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit;
 • rioolheffing;
 • afvalstoffenheffing;
 • waterschapsbelasting.

Voorwaarde voor inhouding is een schriftelijke volmacht van uw werknemer. Hierin staan: 

 • de namen van u beiden; 
 • de bedragen die u mag inhouden op het minimumloon; 
 • om welke kosten het gaat.

Achtergrondinformatie

De werkgever moet het volledige minimumloon uitbetalen. Alleen voor verplichte en toegestane inhoudingen zoals huur en zorgverzekering geldt een uitzondering. Vooral voor buitenlandse werknemers kan het namelijk goed zijn als de werkgever hun woonruimte en zorgverzekering regelt. De eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van woonruimte zorgen ervoor dat arbeidsmigranten goede huisvesting krijgen. 

Ook voor werknemers met een arbeidsbeperking heeft inhouding van deze kosten voordelen. Belangrijke vaste lasten worden nu voor hen betaald. Dit kan voorkomen zij schulden krijgen en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering terechtkomen.

Wettelijk verplichte inhoudingen

Als werkgever bent u verplicht om bepaalde bedragen in te houden op het brutoloon van uw werknemer. Dan gaat het bijvoorbeeld om pensioenpremies en loonheffingen. Lees meer over inhoudingen en verrekeningen door werkgevers op Ondernemersplein.