Aanbiedingsbrief bij antwoorden feitelijke vragen over begrotingsstaten Voorjaarsnota IenW


Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op feitelijke vragen naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023. DDaarnaaSt sturen zij de antwoorden op vragen naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023. De wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota.