Mobility as a Service (MaaS): multimodaal reisadvies op maat

MaaS gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via apps. Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of (water)taxi. En zelfs de eigen auto of fiets. Maar vooral ook combinaties van al deze soorten vervoer. Zodat reizen van-deur-tot-deur op maat en volgens de wensen van de reiziger mogelijk is. Maar ook om het mobiliteitssysteem te verbeteren. 

MaaS-apps: meer dan verwacht

In de MaaS-apps staat de reiziger centraal. Zijn reisgegevens zijn anoniem. Deze worden samen met die van andere gebruikers gebundeld en geanalyseerd. Daardoor ontstaan inzichten die bijdragen aan oplossingen. Voor bijvoorbeeld CO2-doelstellingen, fileproblematiek, druk op het openbaar vervoer en betaalbaarheid. Reizigers profiteren ook weer van deze inzichten.

Noodzaak van multimodaal reisadvies

De noodzaak van multimodaal reisadvies is groot. Ondanks nieuwe infrastructuur is de voorspelling dat files in en rond de steden groeien. En dat de druk op het openbaar vervoer in de spits toeneemt. Buiten de Randstad wordt het steeds moeilijker om betaalbaar en voor iedereen toegankelijk vervoer te bieden. Met geld voor nieuwe infrastructuur of extra subsidies voor openbaar vervoer worden deze problemen onvoldoende opgelost. Mogelijk helpt MaaS de reiziger te ‘ontzorgen’.

Bezit minder belangrijk

MaaS sluit aan bij een ontwikkeling die al gaande is: vooral de jongere consument vindt bezit, zoals een eigen auto, minder belangrijk. Aan de andere kant worden beschikbaarheid, flexibiliteit en dienstverlening belangrijker. Met MaaS kiest de reiziger op elk moment het vervoermiddel dat voor hem het gunstigst is. Daarbij spelen kosten, tijdsduur, flexibiliteit en duurzaamheid een belangrijke rol.

MaaS-apps in 7 pilots

Er zijn 8 MaaS-apps ontwikkeld. Zij zijn onderdeel van 7 nationale pilots. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en 7 regio’s hebben die ontwikkeld. Elke pilot heeft een andere focus op een beleidsdoel of doelgroep. In de apps komt zoveel mogelijk vervoersaanbod dat de reiziger kan plannen, boeken en betalen. Als de pilots aanslaan, wil de Rijksoverheid met de makers van de apps verder gaan. Zodat de MaaS-apps blijven bestaan. 

Wil je weten welke apps er zijn? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat.

Anonieme reisgegevens analyseren

Het ministerie, de regio’s, de makers van de apps en vervoerders gaan de via de MaaS-apps verkregen data (anonieme reisgegevens) analyseren. Om zo inzichten te krijgen waarmee het hele mobiliteitssysteem geoptimaliseerd kan worden. 

Rol overheid bij MaaS

Bij de ontwikkeling van MaaS heeft de overheid een rol als actieve intermediair. Dit is van belang voor de standaardisatie, veiligheid en privacy.