Ontwikkelingen in voertuigen en op de weg

Voertuigen krijgen steeds meer automatische functies. Uiteindelijk kunnen zij in de toekomst mogelijk zelfs volledig automatisch rijden. De Rijksoverheid helpt om deze ontwikkeling te versnellen.

Voorbeelden ontwikkelingen zelfrijdende voertuigen

Automatische systemen in auto’s en trucks.

Veel nieuwe auto’s hebben systemen die rijtaken van de bestuurder kunnen overnemen. Denk aan:

  • Automatisch remmen als de auto een noodstop moet maken.

  • Automatisch bijsturen als de auto onbedoeld over de lijn van de rijstrook heengaat.

  • Automatisch afstand houden tot de voorligger (adaptieve cruise control). Bijvoorbeeld in de file.

Connected cars

Connected cars zijn alle voertuigen die via internet in verbinding staan met andere auto’s, vrachtwagens of installaties langs de weg.

Via deze internetverbinding kan het voertuig de bestuurder helpen. Het systeem kan bijvoorbeeld aangeven dat ergens op de route wegwerkzaamheden zijn. Of een andere route voorstellen als er files staan. Een voorbeeld van mogelijkheden in de toekomst is communicatie tussen weggebruikers en stoplichten. Groepen auto’s of zware vrachtwagens kunnen voorrang krijgen bij stoplichten, via een groene golf. Een auto kan een bestuurder van een andere auto informeren over opkomend glad wegdek of een obstakel op de weg.

Coöperatief rijden

Bij coöperatief rijden geven auto’s of vrachtwagens signalen aan elkaar. Bijvoorbeeld over hun snelheid, of dat ze van baan gaan wisselen. Op basis van die signalen kunnen andere auto’s sturen, gas geven of remmen. Hierdoor kunnen voertuigen beter op elkaar inspelen dan dat mensen dat kunnen, en kan het verkeer soepeler verlopen. Verschillende bedrijven en kennisinstellingen in Nederland zijn hiermee bezig.

Intelligente Transport Systemen (ITS)

Bij ITS sturen auto’s, vrachtwagens en installaties naast de weg signalen naar elkaar. Navigatiesystemen en verkeersapplicaties op smartphones gebruiken deze signalen voor een dienstverlening. Zo kunnen weggebruikers nog beter zien waar een file gaat ontstaan. Of welke andere routes sneller zijn. Hierdoor kunnen mensen beter geïnformeerd een keuze maken op welk tijdstip ze vertrekken en welke route ze het beste kunnen nemen. 

Ontwikkeling zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maken

De Rijksoverheid wil bedrijven en kennisinstellingen ondersteunen bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen. Daarbij heeft de overheid vooral een faciliterende rol. Zo kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen een ontheffing aanvragen om zelfrijdende voertuigen te testen. Ook wil Nederland internationale wet- en regelgeving veranderen, zodat zelfrijdende auto’s uiteindelijk op de weg mogen.

Langere termijnontwikkelingen in mobiliteit en effecten

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft de mogelijke lange-termijneffecten van zelfrijdende voertuigen onderzocht. Hoe sterk het verkeer- en vervoersysteem gaat veranderen hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld: hoe automatisch wordt de zelfrijdende auto? En hoeveel mensen gaan de zelfrijdende auto gebruiken? KiM heeft 4 verschillende scenario’s beschreven van hoe de toekomst er uit kan zien.

Smart Mobility