Ontwikkelingen in voertuigen

Er komen steeds meer technische mogelijkheden om weggebruikers veilig op weg te helpen. Nederlandse weggebruikers zijn voorlopers wat betreft het gebruik van slimme rijhulpsystemen, en navigatiediensten. Het online platform ‘Slimonderweg.nl’ schetst alle ontwikkelingen rond slimme mobiliteit, inclusief rijhulpsystemen en navigatie.

Slimme rijhulpen en navigatie

Rijhulpsystemen staan ook wel bekend als ADAS: Advanced Driver Assistence Systems. Vooral in nieuwe auto’s groeit het aantal rijhulpen. Bijvoorbeeld het systeem ‘Automatic Emergency Break’ (AEB). Dit stopt de auto automatisch bij acuut gevaar. Een ander voorbeeld is het systeem ‘Lane Departure Warning’, waarbij de automobilist een waarschuwing krijgt als hij onbedoeld de lijnen van een rijstrook overschrijdt. De hulpmiddelen kunnen de verkeersveiligheid vergroten. Voorwaarde is wel dat de bestuurder de functies op een veilige, verantwoorde manier gebruikt. 

Voorlichting over rijhulpsystemen

Veel automobilisten weten niet welke slimme rijhulpsystemen hun auto heeft. Autofabrikanten, overheden, brancheverenigingen en talloze andere organisaties proberen samen in de zogenoemde ‘ADAS Alliantie’ meer bekendheid te geven aan rijhulpsystemen. Betere voorlichting vanuit de autobranche (verkopers) draagt bij aan de bewustwording en het gebruik van de functies, zo is de verwachting.

Overheid stimuleert realtime verkeersinformatie

De overheid stimuleert dat meer verkeersdeelnemers (particulieren, maar ook logistiek en wegtransport) gebruikmaken van realtime verkeersinformatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over actuele files, ongevallen en ‘tijd tot groen’, die via Talking Traffic uit apps en navigatiesystemen komt.

Online community slimme mobiliteit

De online community Slimonderweg.nl informeert consumenten over allerlei vormen van slimme mobiliteit. Inclusief tips, kansen en risico’s van slimme rijhulpsystemen, ook voor fietsers. Slimonderweg.nl werd in juni 2019 officieel gelanceerd. Het is een initiatief van de ANWB, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RAI Vereniging, CBR en Provincie Noord-Holland. 

Veilig gebruik van slimme mobiliteit

Leveranciers van diensten rond slimme mobiliteit op smartphones en navigatie moeten zich houden aan het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties’. Het betekent onder meer: geen ‘overbodige’ informatie (bijvoorbeeld reclameboodschappen) bieden die de weggebruiker kan afleiden.

De Nederlandse overheid werkt samen met het programma Euro NCAP aan een methode om de veiligheid van rijhulpsystemen objectief vast te stellen. Met die informatie kan de consument betere afwegingen maken bij de aanschaf van een auto. 

Rijhulpen niet automatisch veiliger

Uit onderzoek blijkt dat niet alle slimme rijhulpen automatisch tot meer veiligheid leiden. Dit komt doordat bestuurders soms automatisch gaan vertrouwen op de rijhulpen en hierdoor zelf minder goed opletten in het verkeer. 

Een aantal rijhulpsystemen draagt wel altijd bij aan de veiligheid. Dat zijn de hulpen die de controle over het voertuig overnemen als de bestuurder faalt. Een voorbeeld is het systeem AEB (Automatic Emergency Break), dat het voertuig automatisch tot stilstand brengt bij acuut gevaar.