Ontwikkelingen in voertuigen

Weggebruikers die in moderne auto’s met rijhulpsystemen rijden moeten op de hoogte zijn van veiligheidsregels. Zodat ze nieuwe technieken op een verstandige en veilige manier gebruiken. Daarom geeft de overheid meer informatie over veilig gebruik van die systemen.

Slimme rijhulpen en navigatie

Rijhulpsystemen staan ook wel bekend als ADAS: Advanced Driver Assistence Systems. Vooral in nieuwe auto’s groeit het aantal rijhulpen. Bijvoorbeeld het systeem ‘Automatic Emergency Break’ (AEB). Dit stopt de auto automatisch bij acuut gevaar. Een ander voorbeeld is het systeem ‘Lane Departure Warning’, waarbij de automobilist een waarschuwing krijgt als hij onbedoeld de lijnen van een rijstrook overschrijdt. De hulpmiddelen kunnen de verkeersveiligheid vergroten. Voorwaarde is wel dat de bestuurder de functies op een veilige, verantwoorde manier gebruikt. 

Voorlichting over rijhulpsystemen

Veel automobilisten weten niet welke slimme rijhulpsystemen hun auto heeft. Autofabrikanten, overheden, brancheverenigingen en talloze andere organisaties proberen samen in de zogenoemde ‘ADAS Alliantie’ meer bekendheid te geven aan rijhulpsystemen. Betere voorlichting vanuit de autobranche (verkopers) draagt bij aan de bewustwording en het gebruik van de functies, zo is de verwachting.

Lees meer informatie over veilig gebruik van rijhulpsystemen in auto’s.

Overheid stimuleert realtime verkeersinformatie

De overheid stimuleert dat meer verkeersdeelnemers (particulieren, maar ook logistiek en wegtransport) gebruikmaken van digitale verkeersinformatie. Denk bijvoorbeeld aan de informatie op verkeersborden: die wordt ook digitaal beschikbaar gemaakt. Zo zijn bestuurders altijd op de hoogte van de juiste maximum snelheid. 

Veilig gebruik van slimme mobiliteit

Leveranciers van diensten rond slimme mobiliteit op smartphones en navigatie moeten zich houden aan het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties’. Het betekent onder meer: geen ‘overbodige’ informatie (bijvoorbeeld reclameboodschappen) bieden die de weggebruiker kan afleiden.

De Nederlandse overheid werkt samen met het programma Euro NCAP aan een methode om de veiligheid van rijhulpsystemen objectief vast te stellen. Met die informatie kan de consument betere afwegingen maken bij de aanschaf van een auto. 

Rijhulpen niet automatisch veiliger

Uit onderzoek blijkt dat niet alle slimme rijhulpen automatisch tot meer veiligheid leiden. Dit komt doordat bestuurders soms automatisch gaan vertrouwen op de rijhulpen en hierdoor zelf minder goed opletten in het verkeer. 

Een aantal rijhulpsystemen draagt wel altijd bij aan de veiligheid. Dat zijn de hulpen die de controle over het voertuig overnemen als de bestuurder faalt. Een voorbeeld is het systeem AEB (Automatic Emergency Break), dat het voertuig automatisch tot stilstand brengt bij acuut gevaar.