Documenten - Omgevingswet

266 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Advies Invoeringswet Omgevingswet

Rapport | 11-04-2017

Rapport 'Grenswaarden piekniveaus'

Het rapport doet voorstellen voor grenswaarden voor piekgeluiden van industriële oorsprong in het kader van de Omgevingswet.

Rapport | 04-04-2017

Kamerbrief met toelichting bij beantwoording vragen Eerste Kamer over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen (IenM) geeft in haar brief aan de Eerste Kamer een korte toelichting over het proces van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-03-2017

Antwoorden op vragen Eerste Kamer over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Eerste Kamer over de ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet.

Brief | 17-03-2017

De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale ...

Beleidsnota | 17-02-2017

Kamerbrief over startnota bij de Nationale Omgevingsvisie

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt de startnota 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie' naar de Tweede Kamer. Zij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-02-2017

Beantwoording Kamervragen over de vergunningplicht voor reclameverlichting

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Smaling over de vergunningplicht voor reclameverlichting.

Kamerstuk: Kamervragen | 27-01-2017

Kamerbrief met reactie op bezwaren tegen onteigeningsregeling Omgevingswet,

Minister Schultz van Haegen (IenM) reageert in haar brief aan de Tweede Kamer op bezwaren van de Kamer tegen de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-01-2017

Kamerbrief over voorhang 15e tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (15e ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-01-2017

Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (15e tranche)

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (15e tranche).

Besluit | 02-01-2017