Documenten - Omgevingswet

205 documenten over Omgevingswet

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag bij de Wijziging vd Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt de nota naar aanleiding van het verslag bij de Wijziging van de Wet milieubeheer en de ...

Kamerstuk | 15-03-2016

Kamerbrief over aanwijzing gebied Oude en Nieuwe Bildtdijken in de Friese gemeente Het Bildt als beschermd dorpsgezicht.

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de criteria om het gebied Oude en Nieuwe Bildtdijken in de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-03-2016

Kamerbrief over stand van zaken MIRT-project Afsluitdijk

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de Stand van zaken bij het MIRT-project Afsluitdijk.

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-03-2016

Brief aan de provincie Fryslân over recente storingen met de Lorentzbruggen

Afschrift van de brief van minister Schultz van Haegen (IenM) aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân. ...

Brief | 08-03-2016

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Herstelwet niet langer deugdelijk'

Minister Schulz van Haegen beantwoordt vragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over het bericht 'Herstelwet niet langer deugdelijk'.

Kamerstuk: Kamervragen | 29-02-2016

Vergunningplicht voor afzinken stenen en gerelateerde activiteiten

Minister Schulz van Haegen informeert de Tweede Kamer over de vergunningsplicht die zij wil instellen voor activiteiten zoals het ...

Kamerstuk | 29-02-2016

Uitstelbrief Kamervragen met betrekking tot 'Voortgangsrapportage Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet 2014-2015'

Minister Schulz van Haegen stelt de beantwoording van vragen van de fractieleden van de PVV, de PvdA en de SGP uit. De ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-02-2016

Nadere memorie van antwoord Omgevingswet.

Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt een nadere memorie van antwoord bij de Omgevingswet naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 12-02-2016

Verkenning omgevingsopgaven voor de Nationale Omgevingsvisie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht te verkennen welke ...

Rapport | 02-02-2016

Eindrapportage pilots omgevingsvisie

De rapportage beschrijft de ervaringen met het traject dat overheden en gebiedspartijen die met een omgevingsvisie aan de slag ...

Rapport | 25-01-2016