Maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit

Alle betrokken overheidspartners proberen met een gezamenlijke aanpak beter zicht te krijgen op ondermijning. Denk daarbij aan de politie en het Openbaar Ministerie, maar ook de Belastingdienst en het lokaal bestuur.

Nederland minder aantrekkelijk voor ondermijnende criminaliteit

Doel is om Nederland tot een minder aantrekkelijk land voor ondermijnende criminaliteit te maken. De partners brengen in kaart welke ondermijnende criminaliteit waar speelt. Er worden, ook in samenwerking met private partijen, maatregelen genomen tegen ondermijnende criminaliteit. De betrokken overheidspartners:

  • brengen criminele netwerken in kaart.
  • pakken belangrijke spelers in die netwerken aan.
  • nemen criminele winsten in beslag.

Hierdoor wordt crimineel ondernemen een stuk onaantrekkelijker. Daarnaast maakt de Rijksoverheid bestuur, burger en ondernemer weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit. Bijvoorbeeld met speciale trainingen voor politieke ambtsdragers.

Ook neemt de Rijksoverheid maatregelen om ondermijning te voorkomen. Door bijvoorbeeld:

  • drugspanden te sluiten;
  • luxe auto’s die met crimineel geld zijn gekocht in beslag te nemen;
  • alternatieven te bieden aan jongeren die risico lopen in de georganiseerde criminaliteit te belanden.

Deze gecombineerde aanpak heet ook wel een integrale aanpak. Hiervoor is de komende jaren €10 miljoen per jaar extra beschikbaar. Daarnaast is er een eenmalig fonds met daarin €100 miljoen om de aanpak extra te stimuleren.

Kabinet investeert extra in strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet investeert in 2021 € 141 miljoen extra in een breed offensief tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. In de jaren daarna is de investering € 150 miljoen per jaar. De Rijksoverheid neemt met dit geld extra maatregelen. De focus bij deze maatregelen ligt op oprollen, afpakken en voorkomen.

Zo komt er bijvoorbeeld:

  • een Multidisciplinair Interventie Team (MIT). Dit team richt zich onder andere op het blootleggen en aanpakken van criminele bedrijfsprocessen, geldstromen, de criminele kopstukken en hun netwerken. Specialisten van de Belastingdienst, de douane, de politie, de Koninklijke Marechaussee, de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) werken nationaal en internationaal samen.
  • extra geld voor het beschermen van getuigen. En voor het bewaken en beveiligen van beroepsgroepen die zich dagelijks inzetten voor de democratische rechtsstaat. Zoals lokale bestuurders, rechters, officieren van justitie, agenten, advocaten en journalisten.

Er gaat eenmalig geld naar:

  • projecten in wijken die voorkomen dat kwetsbare personen en vooral jongeren worden geïntimideerd en naar de criminaliteit afglijden;
  • en andere lokale en regionale plannen.

In het najaar van 2019 investeerde het Kabinet € 110 miljoen in de aanpak van ondermijning.

Dit staat in Kamerbrieven over het offensief tegen ondermijnende criminaliteit (4 november 2019 en 24 april 2020). 

Infographic Aanpak offensief tegen ondermijning