Maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit

Het kabinet wil Nederland minder aantrekkelijk maken voor ondermijnende criminaliteit.

Nederland minder aantrekkelijk voor ondermijnende criminaliteit

De partners (bijvoorbeeld politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en het lokaal bestuur) brengen in kaart welke ondermijnende criminaliteit waar speelt. Er worden, ook in samenwerking met private partijen, maatregelen genomen tegen ondermijnende criminaliteit.

De betrokken overheidspartners:

  • brengen criminele netwerken in kaart
  • pakken belangrijke spelers in die netwerken aan
  • nemen criminele winsten in beslag.

Hierdoor wordt crimineel ondernemen een stuk onaantrekkelijker. Daarnaast maakt de Rijksoverheid bestuur, burger en ondernemer weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit. Bijvoorbeeld met speciale trainingen voor politieke ambtsdragers.

Ook neemt de Rijksoverheid maatregelen om ondermijning te voorkomen. Door bijvoorbeeld:

  • drugspanden te sluiten;
  • luxe auto’s die met crimineel geld zijn gekocht in beslag te nemen;
  • alternatieven te bieden aan jongeren die risico lopen in de georganiseerde criminaliteit te belanden.

Deze gecombineerde aanpak heet ook wel een integrale aanpak en heeft als doel:

  • crimineel handelen te bestraffen;
  • de gelegenheid voor crimineelt handelen te verkleinen;
  • het verdienmodel minder aantrekkelijk te maken.

Alle betrokken overheidspartners willen met een gezamenlijke aanpak beter zicht krijgen op ondermijning. Denk daarbij aan de politie en het Openbaar Ministerie, maar ook de Belastingdienst en het lokaal bestuur. Door gezamenlijk criminele structuren en hun illegale bedrijfsprocessen in beeld te brengen, wordt duidelijk waar en hoe het beste kan worden ingegrepen. Sinds april 2020 is er hiervoor een speciaal team waarin 6 diensten samenwerken in de strijd tegen ondermijning, het Multidisciplinair Interventieteam (MIT).

Extra investeringen in strijd tegen ondermijnende criminaliteit

De afgelopen jaren heeft het kabinet geïnvesteerd in een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Dit staat in Kamerbrieven over het offensief tegen ondermijnende criminaliteit (4 november 2019, 24 april 2020 en najaar 2021).

Prinsjesdag 2021: meer geld voor aanpak ondermijnende criminaliteit

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag 2021 aan om € 524 miljoen extra uit te geven in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Waarvan € 434 miljoen structureel. Bijvoorbeeld voor het opsporen en bestraffen van zware criminaliteit. En het afpakken van crimineel verdiend geld. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren. 

©Ministerie van Justitie en Veiligheid
Visual Prinsjesdag 2021 Aanpak ondermijnende criminaliteit