Aanpak ondermijnende criminaliteit

Nederland moet minder aantrekkelijk worden voor de (internationaal) georganiseerde criminaliteit. Het kabinet zet in op preventie, weerbaarheid, verstoring en straffen om de georganiseerde, ondermijnende drugscriminaliteit terug te dringen.

Overheden en diensten die ondermijnende criminaliteit bestrijden

De overheid wil Nederland minder aantrekkelijk maken voor ondermijnende criminaliteit. Verschillende organisaties en specialisten werken aan veiligheid en zetten zich in om criminelen voor te zijn, op te sporen en aan te pakken. De overheid werkt samen met:

De betrokken overheidspartners:

  • brengen criminele netwerken in kaart;
  • pakken belangrijke spelers in die netwerken aan;
  • nemen criminele winsten in beslag.

Bestuur en samenleving weerbaar maken tegen criminelen

De Rijksoverheid maakt bestuur, burgers en ondernemers weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit en de macht van drugscriminelen. Bijvoorbeeld met speciale trainingen voor politici en bestuurders en campagnes gericht op burgers.

Ondermijning voorkomen

De Rijksoverheid neemt ook maatregelen om ondermijning te voorkomen. Door bijvoorbeeld:

  • haven en luchthavens beter te beveiligen zodat minder drugs in- en uitgaan;
  • bedrijven en bestuurders die ondermijning faciliteren aan te pakken;
  • jongeren in kwetsbare wijken die het risico lopen in de georganiseerde criminaliteit te belanden, alternatieven aan te bieden. 

Doel aanpak ondermijnende criminaliteit

Deze gecombineerde aanpak wordt ook wel integrale aanpak genoemd en heeft als doel:

  • crimineel handelen te voorkomen en te bestraffen;
  • de gelegenheid voor crimineel handelen te verkleinen;
  • de hulpmiddelen voor criminaliteit te verminderen;
  • het verdienmodel minder aantrekkelijk te maken.

Meer zicht krijgen op ondermijning

Alle betrokken overheidspartners willen met de gezamenlijke aanpak beter zicht krijgen op ondermijning. Door samen te werken en (internationale) criminele netwerken en hun illegale bedrijfsprocessen goed in beeld te brengen, wordt duidelijk waar en hoe het beste kan worden ingegrepen. 

Nieuwe wetten en regels

De Rijksoverheid heeft nieuwe wetten en regels in voorbereiding om ondermijning tegen te gaan. Bijvoorbeeld nieuwe wetgeving waarmee overheidspartners beter in staat zijn onderling informatie uit te wisselen en te mogen gebruiken om criminelen en verdachte geldstromen op te kunnen sporen.

Extra geld tegengaan ondermijnende criminaliteit

De afgelopen jaren heeft het kabinet geïnvesteerd in een brede aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Dit staat in Kamerbrieven over het offensief tegen ondermijnende criminaliteit:

Kabinet-Rutte IV: aanpak ondermijnende criminaliteit

Het kabinet wil de aanpak van ondermijnende criminaliteit verstevigen. Onder andere door de wet aan te passen, opsporing, straffen, gegevensuitwisseling en detentie. Ook wil het kabinet de politieorganisatie en inlichtingendiensten versterken. Dat staat in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.