Health Deals

Effectieve en breed toepasbare vernieuwing in de zorg voltrekt zich nooit vanzelf. Een Health Deal brengt daar verandering in. Health Dealskunnen zorginnovaties helpen meer te bereiken. Met een duidelijk doel en heldere afspraken bevorderen (private) partijen en de overheid vernieuwing in de zorg. Ook zetten zij zo de nodige stappen om de (patiënten)zorg beter en betaalbaar te maken.

Afspraken overheid en andere partijen zorg

In een Health Deal staan bijvoorbeeld afspraken over IT-systemen die patiënten en artsen helpen om de beste behandeling te kiezen. Of over manieren waarop verschillende zorgverleners beter kunnen samenwerken. Zowel onderling als met de patiënt, zodat deze weer meer regie krijgt.

Health Deals zijn er speciaal voor zorginnovaties die nu nog blijven steken in de proef- of opstartfase. Of die alleen lokaal (in 1 regio, in 1 ziekenhuis of 1 instelling) worden gebruikt. In een Health Deal kunnen de partijen afspraken maken over hoe ze knelpunten met elkaar oplossen. En een Health Deal kan eraan bijdragen dat de zorginnovatie breed toegepast wordt.

Eisen aan Health Deals

De overheid stelt bepaalde eisen aan de Health Deals. Zo moeten patiënten en gebruikers altijd betrokken zijn bij Health Deals. Het voorstel moet bestaande toepassingen of behandelingen vervangen. En er is op kleinere schaal al ervaring opgedaan.

Health Deals moeten ook voor inspiratie zorgen voor andere voorstellen. En de oplossingen zijn breed toe te passen voor verschillende ontwikkelingen in de zorg.

Lees meer over de eisen aan Health Deals bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat doet de overheid bij een Health Deal?

De overheid financiert niet. De overheid kan wel:

  • kennis delen, bijvoorbeeld over wet- en regelgeving;
  • helpen om partijen met de benodigde kennis of ervaring bij elkaar te brengen;
  • zorgen voor goede samenwerkingsverbanden door te helpen bij het maken van de afspraken.

Aanmelden Health Deal

U kunt het hele jaar een Health Deal aanmelden bij RVO. Denkt u eraan om een Health Deal voor te stellen? Neem dan eerst contact op met de RVO.

Al gesloten Health Deals

Er zijn tot nu toe 6 Health Deals gesloten:

Health Deal 'Beslisondersteuning in de oncologie'

De Health Deal ‘Beslisondersteuning in de oncologie’ helpt artsen en patiënten in de toekomst bij het maken van de beste keuze voor een behandeling. In de Health Deal werken verschillende partijen samen om de relevante kennis op het juiste moment op een handige manier ter beschikking te hebben.

Health Deal ‘Chronische Pijn’

Het doel van de Health Deal ‘Chronische pijn’ is toepassing van een nieuwe zorgstandaard chronische pijn. Deze standaard moet leiden tot hogere gezondheidswinst voor de chronische pijnpatiënten. En 20% lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten.

Health Deal 'Langdurige zorg

De Health Deal 'Langdurige zorg' gaat over de ontwikkeling en de inzet van nieuwe technologie voor mensen met een beperking. Publieke en private partijen slaan de handen ineen. Hierdoor komen vernieuwende én kostenbesparende zorginnovaties tot stand. Dat doen de partijen samen met Academy Het Dorp, opgericht door Siza.

Health Deal ‘Persoonlijke preventie’

In 2020 gebruikt 10% van Nederland e-health voor persoonlijke preventie. Dat is 1 van de concrete doelen van de ‘Health DealStimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health.’

Health Deal ‘Kwetsbare jongeren’

Om het gebruik van innovatieve middelen onder kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, sluiten rijksoverheid, zorgaanbieder Pluryn en diverse ketenpartners de Health Deal eHealth tools voor kwetsbare jongeren.

Health Deal 'I-JGZ'

Door bestaande digitale innovaties in de JGZ beter op elkaar af te stemmen, kunnen zorgverleners de ouders meer betrekken bij de jeugdgezondheidszorg. Ook kunnen de instellingen gepersonaliseerde ondersteuning bieden. Dit is het doel van de Health Deal I-JGZ.